Bibliotekets anpassningar under coronapandemin

  • Kursböcker har tills vidare en förlängd lånetid på sju dagar.
  • Inga förseningsavgifter tas ut på nya lån. 
  • Antalet personer som får vistas i grupprummen har halverats.