Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

December

Sacomässan i Malmö

6 december - 6 december

Malmömässan

<p>Bes&ouml;k oss och st&auml;ll dina fr&aring;gor p&aring; jobb- och utbildningsm&auml;ssan Sacom&auml;ssan i Malm&ouml;</p>
6 december - 6 december
00:00

Plats

Malmömässan


Direktlänk

Sacomässan i Malmö

Besök oss och ställ dina frågor på jobb- och utbildningsmässan Sacomässan i Malmö


Arrangör: Jönköping University

Att åldras i Sverige idag

6 december - 6 december

15:00 - 17:00

https://ju-se.zoom.us/j/63938525924

<p>N&aring;gra av &aring;rets alumner fr&aring;n magisterprogrammet i gerontologi vid Institutet f&ouml;r gerontologi (IFG), H&auml;lsoh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping presenterar resultat fr&aring;n sina examensarbeten.</p><p><strong>Onsdag den 6 december, kl. 15:00-17:00</strong></p><p>Zoom-l&auml;nk:&nbsp;<a target="_blank" href="https://ju-se.zoom.us/j/63938525924">https://ju-se.zoom.us/j/63938525924</a></p><p>Ingen f&ouml;ranm&auml;lan kr&auml;vs.</p><p>Gerontologi &auml;r studier om &aring;ldrande och &auml;ldre personer. Det &auml;r ett omr&aring;de med stor str&auml;ckvidd som ni kan se av dagens presentationer. H&auml;lsoh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping och Institutet f&ouml;r gerontologi har sedan 2002 ett magisterprogram i gerontologi. Det g&aring;r att l&auml;sa mer om v&aring;rt magisterprogram&nbsp;<a target="_blank" href="https://ju.se/studera/valj-utbildning/program/program-pa-avancerad-niva/magisterprogram-i-gerontologi.html">h&auml;r</a>!</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p><p><strong>Program</strong></p><p>15:00-15:05&nbsp;&nbsp;<strong>V&auml;lkomna!&nbsp;</strong><em>Charlotta Nilsen, lektor och forskare, programansvarig f&ouml;r magisterprogrammet i gerontologi vid Institutet f&ouml;r gerontologi (IFG), H&auml;lsoh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping</em></p><p>15:05-15:25&nbsp;<strong>&Auml;ldre kvinnors utsatthet f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relationer.&nbsp;</strong><em>Nathalie Sheerin</em></p><p>15:25-15:45&nbsp;<strong>ADHD hos &auml;ldre vuxna &ndash; en scoping review.&nbsp;</strong><em>Silke Fischer</em></p><p>15:45-16:05&nbsp;<strong>H&auml;lsostatus och l&auml;kemedelsanv&auml;ndning hos 100 &aring;ringar i Sverige mellan &aring;ren 1990 och 2020.&nbsp;</strong><em>Jimmy Lindberg</em></p><p>16:05-16:10 Benstr&auml;ckare</p><p>16:10-16:30.&nbsp;<strong>I gr&auml;nslandet mellan bist&aring;nd och att bist&aring;</strong>&nbsp;&ndash; en kartl&auml;ggning av bist&aring;ndshandl&auml;ggares hantering av sociala problem bland &auml;ldre personer.&nbsp;<em>Helena Bjurb&auml;ck</em></p><p>16:30-17:00&nbsp;<strong>V&auml;gen till ett h&auml;lsosamt &aring;ldrande f&ouml;r transnationellt adopterade.&nbsp;</strong><em>Johanna H&auml;ggberg</em></p>
6 december - 6 december
15:00 - 17:00

Plats

https://ju-se.zoom.us/j/63938525924


Direktlänk

Att åldras i Sverige idag

Några av årets alumner från magisterprogrammet i gerontologi vid Institutet för gerontologi (IFG), Hälsohögskolan i Jönköping presenterar resultat från sina examensarbeten.

Onsdag den 6 december, kl. 15:00-17:00

Zoom-länk: https://ju-se.zoom.us/j/63938525924

Ingen föranmälan krävs.

Gerontologi är studier om åldrande och äldre personer. Det är ett område med stor sträckvidd som ni kan se av dagens presentationer. Hälsohögskolan i Jönköping och Institutet för gerontologi har sedan 2002 ett magisterprogram i gerontologi. Det går att läsa mer om vårt magisterprogram här!

Varmt välkomna!

Program

15:00-15:05  Välkomna! Charlotta Nilsen, lektor och forskare, programansvarig för magisterprogrammet i gerontologi vid Institutet för gerontologi (IFG), Hälsohögskolan i Jönköping

15:05-15:25 Äldre kvinnors utsatthet för våld i nära relationer. Nathalie Sheerin

15:25-15:45 ADHD hos äldre vuxna – en scoping review. Silke Fischer

15:45-16:05 Hälsostatus och läkemedelsanvändning hos 100 åringar i Sverige mellan åren 1990 och 2020. Jimmy Lindberg

16:05-16:10 Bensträckare

16:10-16:30. I gränslandet mellan bistånd och att bistå – en kartläggning av biståndshandläggares hantering av sociala problem bland äldre personer. Helena Bjurbäck

16:30-17:00 Vägen till ett hälsosamt åldrande för transnationellt adopterade. Johanna Häggberg


Arrangör: Hälsohögskolan

Quantitative seminar - research methods

7 december - 7 december

10:00 - 12:00

Digital through Zoom

<p>Welcome to seminars about research methods at School of Health and Welfare. The seminars are developed for PhD students as well as junior and senior researchers with interest of learning more about research methods.</p><p>The qualitative and quantitative research seminars will be led by Monika Allgurin and Ingemar K&aring;reholt respectively and focus on study design and analysis of data. If you are interest to discuss one of your studies/papers, please contact:</p><p><a href="mailto:monika.allgurin@ju.se">monika.allgurin@ju.se</a> (qualitative seminars)</p><p><a href="mailto:ingemar.kareholt@ju.se">ingemar.kareholt@ju.se</a> (quantitative seminars)</p><p>Aims with the seminars are to:</p><p>&bull; Enhance the research at HHJ by increasing knowledge about and interest in various types of qualitative and quantitative analysis methods.</p><p>&bull; Stimulate collaboration between junior and senior researchers by creating a meeting place for dialogue, learning, and cooperation.</p><p>&bull; Inspire the use of new and innovative analysis methods in research.</p><p>In addition to this, inspirational lectures and in-depth seminars within specific analysis methods will be organized.</p><p>Join digital through Zoom:&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/65735912399">https://ju-se.zoom.us/j/65735912399</a></p>
7 december - 7 december
10:00 - 12:00

Plats

Digital through Zoom


Direktlänk

Quantitative seminar - research methods

Welcome to seminars about research methods at School of Health and Welfare. The seminars are developed for PhD students as well as junior and senior researchers with interest of learning more about research methods.

The qualitative and quantitative research seminars will be led by Monika Allgurin and Ingemar Kåreholt respectively and focus on study design and analysis of data. If you are interest to discuss one of your studies/papers, please contact:

monika.allgurin@ju.se (qualitative seminars)

ingemar.kareholt@ju.se (quantitative seminars)

Aims with the seminars are to:

• Enhance the research at HHJ by increasing knowledge about and interest in various types of qualitative and quantitative analysis methods.

• Stimulate collaboration between junior and senior researchers by creating a meeting place for dialogue, learning, and cooperation.

• Inspire the use of new and innovative analysis methods in research.

In addition to this, inspirational lectures and in-depth seminars within specific analysis methods will be organized.

Join digital through Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/65735912399


Arrangör: Hälsohögskolan

Doktorandseminarium - Efter disputationen - om nyttan av en forskarutbildning och karriärvägar innanför och utanför akademin

7 december - 7 december

12:05 - 13:00

Zoom

<p>Pelle Amberntsson, utredare/analytiker p&aring; Myndigheten f&ouml;r kulturanalys (samt fil. dr. i kulturgeografi), ger perspektiv p&aring; hur han anv&auml;nder sig av erfarenheter fr&aring;n sina forskarstudier och sin forskning i sitt arbete utanf&ouml;r h&ouml;gskola/universitet.<br /><br />Seminariet genomf&ouml;rs p&aring; svenska via Zoom.<br />Zoom-l&auml;nk:<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F69752164638&amp;data=05%7C01%7CKarolina.Hyckenberg%40ju.se%7Caa6f956b465f475a345c08db5ddb0ebd%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638206967645119659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=oW8bKBfLqrKLHnS6b332KT0tXelwaPfrCjYDU9Lq2Kk%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/69752164638</a><br /><br />V&auml;lkomna!</p>
7 december - 7 december
12:05 - 13:00

Plats

Zoom


Direktlänk

Doktorandseminarium - Efter disputationen - om nyttan av en forskarutbildning och karriärvägar innanför och utanför akademin

Pelle Amberntsson, utredare/analytiker på Myndigheten för kulturanalys (samt fil. dr. i kulturgeografi), ger perspektiv på hur han använder sig av erfarenheter från sina forskarstudier och sin forskning i sitt arbete utanför högskola/universitet.

Seminariet genomförs på svenska via Zoom.
Zoom-länk:https://ju-se.zoom.us/j/69752164638

Välkomna!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Lunchföreläsning - Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

7 december - 7 december

12:30 - 12:50

Digitalt via Zoom

<p>Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral h&auml;lsa. Under h&ouml;sten&nbsp;erbjuder Centrum f&ouml;r odotologi och oral h&auml;lsa (COO) kortare lunchf&ouml;rel&auml;sningar p&aring; cirka 20 minuter samt l&auml;ngre inspirationstr&auml;ffar och seminarier.</p><p><strong>J&auml;mf&ouml;relse mellan &ouml;ppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felst&auml;llda h&ouml;rnt&auml;nder</strong></p><p>Hos 2-3 procent av barn och ungdomar kommer inte h&ouml;rnt&auml;nderna i &ouml;verk&auml;ken fram n&auml;r de ska och kan skada de n&auml;rliggande framt&auml;nderna, t.o.m. s&aring; mycket att t&auml;nder f&ouml;rloras. Behandlingen best&aring;r av operation d&auml;r h&ouml;rntanden fril&auml;ggs och tandst&auml;llning. I Sverige anv&auml;nds huvudsakligen tv&aring; olika operationsmetoder: &ouml;ppen eller sluten fril&auml;ggning. I en unik serie studier p&aring; 120 barn och ungdomar<br />p&aring; specialistavdelningarna i J&ouml;nk&ouml;ping, &Ouml;rebro och Eskilstuna, j&auml;mf&ouml;rs behandlingsresultatet mellan metoderna. Lyckas b&aring;da lika v&auml;l? G&ouml;r n&aring;gon metod mer ont? Tar n&aring;gon behandling l&auml;ngre tid? P&aring;verkas tandh&auml;lsan olika? Kostar metoderna olika mycket?</p><p><strong>F&ouml;rel&auml;sare:</strong> Margitha Bj&ouml;rksved, medicine dr och &ouml;vertandl&auml;kare i ortodonti p&aring; Folktandv&aring;rden AB, Region S&ouml;rmland. Hon och hennes forskarkollegor fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping och &Ouml;rebro fick 2022 ta emot<br />det &auml;rofyllda priset &rdquo;Beni-Solow award&rdquo; f&ouml;r b&auml;sta vetenskapliga artikel i European Journal of<br />Orthodontics under 2021.</p><p><strong>L&auml;nk till anm&auml;lan:</strong>&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3D05dc8d4c7fbb&amp;data=05%7C01%7Cviktoria.blomen%40ju.se%7Cb22c7c865475428a937a08dba238c015%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638282136850366137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=YTju0BfyzbQqMuhtaVBNBKz%2F4VMGC01d6jyD3LStJCc%3D&amp;reserved=0">7/12: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8cb74d51d3aa</a></p>
7 december - 7 december
12:30 - 12:50

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Lunchföreläsning - Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral hälsa. Under hösten erbjuder Centrum för odotologi och oral hälsa (COO) kortare lunchföreläsningar på cirka 20 minuter samt längre inspirationsträffar och seminarier.

Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

Hos 2-3 procent av barn och ungdomar kommer inte hörntänderna i överkäken fram när de ska och kan skada de närliggande framtänderna, t.o.m. så mycket att tänder förloras. Behandlingen består av operation där hörntanden friläggs och tandställning. I Sverige används huvudsakligen två olika operationsmetoder: öppen eller sluten friläggning. I en unik serie studier på 120 barn och ungdomar
på specialistavdelningarna i Jönköping, Örebro och Eskilstuna, jämförs behandlingsresultatet mellan metoderna. Lyckas båda lika väl? Gör någon metod mer ont? Tar någon behandling längre tid? Påverkas tandhälsan olika? Kostar metoderna olika mycket?

Föreläsare: Margitha Björksved, medicine dr och övertandläkare i ortodonti på Folktandvården AB, Region Sörmland. Hon och hennes forskarkollegor från Jönköping och Örebro fick 2022 ta emot
det ärofyllda priset ”Beni-Solow award” för bästa vetenskapliga artikel i European Journal of
Orthodontics under 2021.

Länk till anmälan: 7/12: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8cb74d51d3aa


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa

Lunchföreläsning - Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

7 december - 7 december

12:30 - 12:50

Digitalt via Zoom

<p>Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral h&auml;lsa. Under h&ouml;sten&nbsp;erbjuder Centrum f&ouml;r odotologi och oral h&auml;lsa (COO) kortare lunchf&ouml;rel&auml;sningar p&aring; cirka 20 minuter samt l&auml;ngre inspirationstr&auml;ffar och seminarier.</p><p><strong>J&auml;mf&ouml;relse mellan &ouml;ppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felst&auml;llda h&ouml;rnt&auml;nder</strong></p><p>Hos 2-3 procent av barn och ungdomar kommer inte h&ouml;rnt&auml;nderna i &ouml;verk&auml;ken fram n&auml;r de ska och kan skada de n&auml;rliggande framt&auml;nderna, t.o.m. s&aring; mycket att t&auml;nder f&ouml;rloras. Behandlingen best&aring;r av operation d&auml;r h&ouml;rntanden fril&auml;ggs och tandst&auml;llning. I Sverige anv&auml;nds huvudsakligen tv&aring; olika operationsmetoder: &ouml;ppen eller sluten fril&auml;ggning. I en unik serie studier p&aring; 120 barn och ungdomar<br />p&aring; specialistavdelningarna i J&ouml;nk&ouml;ping, &Ouml;rebro och Eskilstuna, j&auml;mf&ouml;rs behandlingsresultatet mellan metoderna. Lyckas b&aring;da lika v&auml;l? G&ouml;r n&aring;gon metod mer ont? Tar n&aring;gon behandling l&auml;ngre tid? P&aring;verkas tandh&auml;lsan olika? Kostar metoderna olika mycket?</p><p><strong>F&ouml;rel&auml;sare:</strong>&nbsp;Margitha Bj&ouml;rksved, medicine dr och &ouml;vertandl&auml;kare i ortodonti p&aring; Folktandv&aring;rden AB, Region S&ouml;rmland. Hon och hennes forskarkollegor fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping och &Ouml;rebro fick 2022 ta emot<br />det &auml;rofyllda priset &rdquo;Beni-Solow award&rdquo; f&ouml;r b&auml;sta vetenskapliga artikel i European Journal of<br />Orthodontics under 2021.</p><p><strong>L&auml;nk till anm&auml;lan:</strong>&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3D05dc8d4c7fbb&amp;data=05%7C01%7Cviktoria.blomen%40ju.se%7Cb22c7c865475428a937a08dba238c015%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638282136850366137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=YTju0BfyzbQqMuhtaVBNBKz%2F4VMGC01d6jyD3LStJCc%3D&amp;reserved=0">7/12: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8cb74d51d3aa</a></p>
7 december - 7 december
12:30 - 12:50

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Lunchföreläsning - Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral hälsa. Under hösten erbjuder Centrum för odotologi och oral hälsa (COO) kortare lunchföreläsningar på cirka 20 minuter samt längre inspirationsträffar och seminarier.

Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

Hos 2-3 procent av barn och ungdomar kommer inte hörntänderna i överkäken fram när de ska och kan skada de närliggande framtänderna, t.o.m. så mycket att tänder förloras. Behandlingen består av operation där hörntanden friläggs och tandställning. I Sverige används huvudsakligen två olika operationsmetoder: öppen eller sluten friläggning. I en unik serie studier på 120 barn och ungdomar
på specialistavdelningarna i Jönköping, Örebro och Eskilstuna, jämförs behandlingsresultatet mellan metoderna. Lyckas båda lika väl? Gör någon metod mer ont? Tar någon behandling längre tid? Påverkas tandhälsan olika? Kostar metoderna olika mycket?

Föreläsare: Margitha Björksved, medicine dr och övertandläkare i ortodonti på Folktandvården AB, Region Sörmland. Hon och hennes forskarkollegor från Jönköping och Örebro fick 2022 ta emot
det ärofyllda priset ”Beni-Solow award” för bästa vetenskapliga artikel i European Journal of
Orthodontics under 2021.

Länk till anmälan: 7/12: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8cb74d51d3aa


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Qing Zhang

8 december - 8 december

09:00 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Avhandlingens titel:&nbsp;<a href="https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62912"><em>Mechanical Properties of Semi-solid Al Casting: Role of Stirring</em></a></strong><br /><strong>Respondent:</strong>&nbsp;Qing Zhang<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong>&nbsp;Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;Bitr&auml;dande professor Johan Ahlstr&ouml;m, Chalmers tekniska h&ouml;gskola<br /><strong>Huvudhandledare:&nbsp;</strong>Professor Anders Jarfors, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>L&auml;nk till Zoom Webinar:</strong>&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/65841881344">https://ju-se.zoom.us/j/65841881344</a>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna till disputationen!</p>
8 december - 8 december
09:00 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Disputation - Qing Zhang

Avhandlingens titel: Mechanical Properties of Semi-solid Al Casting: Role of Stirring
Respondent: Qing Zhang
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Biträdande professor Johan Ahlström, Chalmers tekniska högskola
Huvudhandledare: Professor Anders Jarfors, JTH, Jönköping University

Länk till Zoom Webinar: https://ju-se.zoom.us/j/65841881344 

Välkomna till disputationen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

CCD international seminars: The French Revolution and religious change through the lens of social emergence theory

8 december - 8 december

09:30 - 11:00

Hc229 och Zoom

<p>Manuel Stadler is a PhD candidate at the Institute of Religious Studies, Leipzig University (Germany). During his presentation, he will delve into the French Revolution through the lens of social emergence theory. The French Revolution is often interpreted as the founding event of the modern secular nation-state, built up upon the guiding principle of <em>la&iuml;cit&eacute;</em>, a strict form of separation between the church and the state, which is generally misunderstood as a categoric split between religion and politics. The religious politics during the French Revolution had a significant impact on the perception of history as the unfolding of reason and rationality, leading to the construction of a perfect society based on natural laws. In this talk Stadler wants to challenge the classical narrative of the French Revolution as a process of secularization and instead use a <em>Durkheimian</em> emergence theory approach to interpret the empirical sources. Emergence theory presupposes that society is more than the sum of rational acting individuals but can be described through concepts of collective psychology. To operationalize emergence theory, he will focus on empirical sources stemming from the period of the French Revolution, uncovering changes in power relations and social structures. The aim of his presentation is to use religion as a heuristic concept to explain how the change of power relations is connected to the emergence of new forms of collective memory.<br /><br /><em>Discussant: Peter Karlsson</em><br /><br />The seminar will be hybrid on Zoom: <a href="https://ju-se.zoom.us/j/61288774852">https://ju-se.zoom.us/j/61288774852</a>&nbsp;</p>
8 december - 8 december
09:30 - 11:00

Plats

Hc229 och Zoom


Direktlänk

CCD international seminars: The French Revolution and religious change through the lens of social emergence theory

Manuel Stadler is a PhD candidate at the Institute of Religious Studies, Leipzig University (Germany). During his presentation, he will delve into the French Revolution through the lens of social emergence theory. The French Revolution is often interpreted as the founding event of the modern secular nation-state, built up upon the guiding principle of laïcité, a strict form of separation between the church and the state, which is generally misunderstood as a categoric split between religion and politics. The religious politics during the French Revolution had a significant impact on the perception of history as the unfolding of reason and rationality, leading to the construction of a perfect society based on natural laws. In this talk Stadler wants to challenge the classical narrative of the French Revolution as a process of secularization and instead use a Durkheimian emergence theory approach to interpret the empirical sources. Emergence theory presupposes that society is more than the sum of rational acting individuals but can be described through concepts of collective psychology. To operationalize emergence theory, he will focus on empirical sources stemming from the period of the French Revolution, uncovering changes in power relations and social structures. The aim of his presentation is to use religion as a heuristic concept to explain how the change of power relations is connected to the emergence of new forms of collective memory.

Discussant: Peter Karlsson

The seminar will be hybrid on Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/61288774852 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Master Event JIBS: Accelerate your career potential

8 december - 8 december

12:00 - 14:00

JIBS Lobby

<p>Discover the benefits of a master&rsquo;s degree from J&ouml;nk&ouml;ping International Business School! Our master programmes rank&nbsp;among the best in the world by The Financial Times. Explore your increased career opportunities at JIBS Master Event.</p><p>Date: Friday, 8 December 2023</p><p>Time: 12:00-14:00</p><p>Location: JIBS lobby</p><p>See you there!</p>
8 december - 8 december
12:00 - 14:00

Plats

JIBS Lobby


Direktlänk

Master Event JIBS: Accelerate your career potential

Discover the benefits of a master’s degree from Jönköping International Business School! Our master programmes rank among the best in the world by The Financial Times. Explore your increased career opportunities at JIBS Master Event.

Date: Friday, 8 December 2023

Time: 12:00-14:00

Location: JIBS lobby

See you there!


Arrangör: Jönköping International Business School

Disputation - Malin Holmqvist

8 december - 8 december

13:00 - 00:00

Originalet på Qulturum, B4, Länssjukhuset Ryhov

<p>Malin Holmqvist f&ouml;rsvarar sin doktorsavhandling med titeln&nbsp;<em>Together Towards Safer Medication Treatment for Older PersonsTogether Towards Safer Medication Treatment for Older Persons</em></p><p>Tid: 8 december, kl 13:00</p><p>Plats: Originalet Qulturumhuset, B4, L&auml;nssjukhuset Ryhov</p><p>L&auml;nk till avhandling:&nbsp;&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.kb.se%2Fresolve%3Furn%3Durn%3Anbn%3Ase%3Ahj%3Adiva-62892&amp;data=05%7C01%7Ccecilia.helgesson%40ju.se%7C127f6bfa4a834a0520a508dbe754caf5%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638358123583847362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=lImE6NMwgpXxECS%2FStZlDJalDZMHwCa0caKoGQU1h0s%3D&amp;reserved=0">https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62892</a></p><p>L&auml;nk f&ouml;r &aring;h&ouml;rare:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F62147808769&amp;data=05%7C01%7Ccecilia.helgesson%40ju.se%7C82b1f7bde2174d9e43e208dbea6f939b%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638361537166331820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=GTAU7%2BdaC%2FH4NImQNwK1Qdf%2FgfU1PUj%2B1XfPUWQnxM4%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/62147808769</a></p><p>&nbsp;</p><p>Malins&nbsp;forskning har anknytning till JA. Disputationen arrangeras av&nbsp;Forskarskolan p&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
8 december - 8 december
13:00 - 00:00

Plats

Originalet på Qulturum, B4, Länssjukhuset Ryhov


Direktlänk

Disputation - Malin Holmqvist

Malin Holmqvist försvarar sin doktorsavhandling med titeln Together Towards Safer Medication Treatment for Older PersonsTogether Towards Safer Medication Treatment for Older Persons

Tid: 8 december, kl 13:00

Plats: Originalet Qulturumhuset, B4, Länssjukhuset Ryhov

Länk till avhandling:  https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62892

Länk för åhörare: https://ju-se.zoom.us/j/62147808769

 

Malins forskning har anknytning till JA. Disputationen arrangeras av Forskarskolan på Hälsohögskolan.

 

 


Arrangör: The Jönköping Academy

Disputation Malin Holmqvist (OBS! På Qulturum)

8 december - 8 december

13:00 - 17:00

Qulturum, Ryhov

<p>Malin Holmqvist f&ouml;rsvarar sin doktorsavhandling med titeln&nbsp;<em>Together Towards Safer Medication Treatment for Older PersonsTogether Towards Safer Medication Treatment for Older Persons</em></p><p>Tid: 8 december, kl 13:00</p><p>Plats: Originalet Qulturumhuset, B4, L&auml;nssjukhuset Ryhov</p><p>L&auml;nk till avhandling:&nbsp;&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.kb.se%2Fresolve%3Furn%3Durn%3Anbn%3Ase%3Ahj%3Adiva-62892&amp;data=05%7C01%7Ccecilia.helgesson%40ju.se%7C127f6bfa4a834a0520a508dbe754caf5%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638358123583847362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=lImE6NMwgpXxECS%2FStZlDJalDZMHwCa0caKoGQU1h0s%3D&amp;reserved=0">https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62892</a></p><p>L&auml;nk f&ouml;r &aring;h&ouml;rare:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F62147808769&amp;data=05%7C01%7Ccecilia.helgesson%40ju.se%7C82b1f7bde2174d9e43e208dbea6f939b%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638361537166331820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=GTAU7%2BdaC%2FH4NImQNwK1Qdf%2FgfU1PUj%2B1XfPUWQnxM4%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/62147808769</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
8 december - 8 december
13:00 - 17:00

Plats

Qulturum, Ryhov


Direktlänk

Disputation Malin Holmqvist (OBS! På Qulturum)

Malin Holmqvist försvarar sin doktorsavhandling med titeln Together Towards Safer Medication Treatment for Older PersonsTogether Towards Safer Medication Treatment for Older Persons

Tid: 8 december, kl 13:00

Plats: Originalet Qulturumhuset, B4, Länssjukhuset Ryhov

Länk till avhandling:  https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62892

Länk för åhörare: https://ju-se.zoom.us/j/62147808769

 

 


Arrangör: Hälsohögskolan

CeFEO Research Seminar

11 december - 11 december

12:00 - 13:00

B7030 or zoom

<p>CeFEO Research Seminar</p>
11 december - 11 december
12:00 - 13:00

Plats

B7030 or zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

CeFEO Research Seminar


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership

Brown Bag seminar in Economics and Finance

11 december - 11 december

12:10 - 13:10

B5002

<p>Dear colleagues,</p><p>you are welcome to join us for the <em>Brown Bag Seminar in Economics and Finance&nbsp;</em>presented by&nbsp;</p><p>Bence J&aacute;nos B&oslash;je-Kov&aacute;cs</p><p>Aalborg University</p><p>Title: Neighborhood Mobility in Denmark 1987-2017</p><p>Date: Monday December 11</p><p>Time: 12:10-13:10</p><p>This presentation will be given on Campus in B5002</p>
11 december - 11 december
12:10 - 13:10

Plats

B5002


Direktlänk

Brown Bag seminar in Economics and Finance

Dear colleagues,

you are welcome to join us for the Brown Bag Seminar in Economics and Finance presented by 

Bence János Bøje-Kovács

Aalborg University

Title: Neighborhood Mobility in Denmark 1987-2017

Date: Monday December 11

Time: 12:10-13:10

This presentation will be given on Campus in B5002


Arrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics

Forskningsnämnden

11 december - 11 december

13:00 - 15:00

Ha208

<p>V&auml;lkomna p&aring; m&ouml;te med Forskningsn&auml;mnden!</p>
11 december - 11 december
13:00 - 15:00

Plats

Ha208


Direktlänk

Forskningsnämnden

Välkomna på möte med Forskningsnämnden!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Möte i temat SCL - lokalt producerad literacyforskning

11 december - 11 december

15:00 - 16:30

Hc 216

<p>Vid detta m&ouml;te bidrar Marie Ylenfors, Hel&eacute;ne Hugo och Stina Skillermark med lokalt producerad forskning i form av tv&aring; licentiatuppsatser (Marie och Hel&eacute;ne) samt en vetenskaplig artikel (Stina). Respektive forskningsbidrag presenteras under ca 15-20 minuter varp&aring; fr&aring;gor st&auml;lls. M&ouml;tet avslutas med en sammanfattande diskussion.&nbsp;</p><p>F&ouml;r textunderlag, maila catarina.schmidt@ju.se&nbsp;</p>
11 december - 11 december
15:00 - 16:30

Plats

Hc 216


Direktlänk

Möte i temat SCL - lokalt producerad literacyforskning

Vid detta möte bidrar Marie Ylenfors, Heléne Hugo och Stina Skillermark med lokalt producerad forskning i form av två licentiatuppsatser (Marie och Heléne) samt en vetenskaplig artikel (Stina). Respektive forskningsbidrag presenteras under ca 15-20 minuter varpå frågor ställs. Mötet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

För textunderlag, maila catarina.schmidt@ju.se 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation - Alexander Vestin

12 december - 12 december

09:15 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Avhandlingens titel:&nbsp;<a href="https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62898"><em>Supporting Smart Manufacturing in Industrialized House Building Through Product Data Management</em></a></strong><br /><strong>Respondent:</strong>&nbsp;Alexander Vestin<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong>&nbsp;Produktionssystem<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;Bitr&auml;dande professor Gustav Jansson, Lule&aring; tekniska universitet<br /><strong>Huvudhandledare:&nbsp;</strong>Professor Kristina S&auml;fsten, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>L&auml;nk till Zoom Webinar:</strong>&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/69570198527">https://ju-se.zoom.us/j/69570198527</a></p><p>V&auml;lkomna till disputationen!</p>
12 december - 12 december
09:15 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Disputation - Alexander Vestin

Avhandlingens titel: Supporting Smart Manufacturing in Industrialized House Building Through Product Data Management
Respondent: Alexander Vestin
Forskarutbildningsämne: Produktionssystem
Opponent: Biträdande professor Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet
Huvudhandledare: Professor Kristina Säfsten, JTH, Jönköping University

Länk till Zoom Webinar: https://ju-se.zoom.us/j/69570198527

Välkomna till disputationen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Disputation i informatik med Helena Löfström

12 december - 12 december

13:15

B1014, JIBS

<p><strong>Helena L&ouml;fstr&ouml;m </strong>will defend her<strong> </strong>doctoral thesis in Informatics&nbsp;at a public defence&nbsp;on Tuesday, <strong>12th of December 2023 at 1.15 pm</strong> in B1014 at JIBS.</p><p>The title of Helena&rsquo;s thesis is &nbsp;<strong><em>Trustworthy Explanations:&nbsp;</em></strong><strong><em>Improved Decision Support Using Well-Calibrated Uncertainty Quantification</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Faculty examiner/opponent:&nbsp;Professor Patrick Mikalef, Norwegian University of Science and Technology, Norway</p><p>&nbsp;</p><p>Members of the Examining Committee:&nbsp;Professor Shahina Begum, M&auml;lardalen University,&nbsp;Docent Anton Borg, Blekinge Institute of Technology, and&nbsp;Professor Christina Keller, Lund University</p><p>&nbsp;</p><p>Chairperson at the defence:&nbsp;Professor Tomas M&uuml;llern</p><p>&nbsp;</p><p>Principal supervisor:&nbsp;Professor Ulf Seigerroth, JTH</p><p>Deputy supervisors:&nbsp;Professor Ulf Johansson, JTH/HB</p><p>&nbsp;</p><p>Helena is part of the <em>Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR)&nbsp;</em>co-funded by the KK-foundation and a collaboration between the universities in Bor&aring;s, Sk&ouml;vde and J&ouml;nk&ouml;ping.</p>
12 december - 12 december
13:15

Plats

B1014, JIBS


Direktlänk

Disputation i informatik med Helena Löfström

Helena Löfström will defend her doctoral thesis in Informatics at a public defence on Tuesday, 12th of December 2023 at 1.15 pm in B1014 at JIBS.

The title of Helena’s thesis is  Trustworthy Explanations: Improved Decision Support Using Well-Calibrated Uncertainty Quantification

 

Faculty examiner/opponent: Professor Patrick Mikalef, Norwegian University of Science and Technology, Norway

 

Members of the Examining Committee: Professor Shahina Begum, Mälardalen University, Docent Anton Borg, Blekinge Institute of Technology, and Professor Christina Keller, Lund University

 

Chairperson at the defence: Professor Tomas Müllern

 

Principal supervisor: Professor Ulf Seigerroth, JTH

Deputy supervisors: Professor Ulf Johansson, JTH/HB

 

Helena is part of the Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR) co-funded by the KK-foundation and a collaboration between the universities in Borås, Skövde and Jönköping.


Arrangör: Jönköping International Business School

Luciafirande 13 december

13 december - 13 december

07:00 - 09:00

JU aulan

<p>V&auml;lkommen till ett traditionellt luciafirande tidigt p&aring; onsdagsmorgonen den 13 december. Akademiska k&ouml;ren JUVE med dirigent Dan Boberg bjuder p&aring; tv&aring; konserter&nbsp;i JU-aulan, hus H&nbsp;(HLK).</p><p>Tid: 07:00 (insl&auml;pp 06:45) och 08:00 (insl&auml;pp 07:50).</p><p>K&ouml;ren kommer &auml;ven h&aring;lla&nbsp;en kv&auml;llskonsert i Sofiakyrkan klockan 19:00. F&ouml;r garanterad sittplats i kyrkan kr&auml;vs gratisbiljett&nbsp;som finns att h&auml;mta p&aring; H&ouml;gskolebiblioteket fr&aring;n den 20 november.</p><p>Ev. resterande biljetter delas ut vid&nbsp;entr&eacute;n i kyrkan fr&aring;n klockan 18.00.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
13 december - 13 december
07:00 - 09:00

Plats

JU aulan


Direktlänk

Luciafirande 13 december

Välkommen till ett traditionellt luciafirande tidigt på onsdagsmorgonen den 13 december. Akademiska kören JUVE med dirigent Dan Boberg bjuder på två konserter i JU-aulan, hus H (HLK).

Tid: 07:00 (insläpp 06:45) och 08:00 (insläpp 07:50).

Kören kommer även hålla en kvällskonsert i Sofiakyrkan klockan 19:00. För garanterad sittplats i kyrkan krävs gratisbiljett som finns att hämta på Högskolebiblioteket från den 20 november.

Ev. resterande biljetter delas ut vid entrén i kyrkan från klockan 18.00.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Luciafika HLK

13 december - 13 december

09:30 - 10:00

Personalrummet

<p>-</p>
13 december - 13 december
09:30 - 10:00

Plats

Personalrummet


Direktlänk

Luciafika HLK

-


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disciplin- och Avskiljandenämnden sammanträder

14 december - 14 december

08:30 - 16:00

Solon A4301

<p>Sammantr&auml;de f&ouml;r DAN:s ledam&ouml;ter</p>
14 december - 14 december
08:30 - 16:00

Plats

Solon A4301


Direktlänk

Disciplin- och Avskiljandenämnden sammanträder

Sammanträde för DAN:s ledamöter


Arrangör: Jönköping University

Licentiatseminarium - Nils-Erik Ohlson

14 december - 14 december

10:00 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Titel:</strong>&nbsp;<em>&nbsp;<a href="https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62938">Towards Enhanced Sales and Operations Planning - Using Machine Learning for Decision Support in an Engineer-To-Order Context</a></em><br /><strong>Doktorand:</strong>&nbsp;Nils-Erik Ohlson<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong>&nbsp;Produktionssystem<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;PhD Hafez Shurrab, Penn State University, USA<br /><strong>Examinator:</strong>&nbsp;Docent Hamid Jafari, JTH<br /><strong>Huvudhandledare:</strong>&nbsp;Docent Jenny B&auml;ckstrand, JTH</p><p><strong>L&auml;nk till Zoom-webinar:&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/69888296776">https://ju-se.zoom.us/j/69888296776</a></strong></p><p><strong>V&auml;lkommen!</strong></p>
14 december - 14 december
10:00 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Licentiatseminarium - Nils-Erik Ohlson

Titel:  Towards Enhanced Sales and Operations Planning - Using Machine Learning for Decision Support in an Engineer-To-Order Context
Doktorand: Nils-Erik Ohlson
Forskarutbildningsämne: Produktionssystem
Opponent: PhD Hafez Shurrab, Penn State University, USA
Examinator: Docent Hamid Jafari, JTH
Huvudhandledare: Docent Jenny Bäckstrand, JTH

Länk till Zoom-webinar: https://ju-se.zoom.us/j/69888296776

Välkommen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

HLK jullunch

14 december - 14 december

11:30 - 13:30

Ha108/Orangeriet

<p>-</p>
14 december - 14 december
11:30 - 13:30

Plats

Ha108/Orangeriet


Direktlänk

HLK jullunch

-


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

CCD working papers seminar: Högstadielevers upplevelser av att öva muntlig språkfärdighet på målspråket med konversationsagenter

14 december - 14 december

13:00 - 14:30

Zoom

<p>Elin Ericsson, fil. doktor i till&auml;mpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, presenterar sin nyligen f&ouml;rsvarade avhandling. Den handlar om AI-baserade dialogsystem som m&ouml;jligg&ouml;r muntliga konversations&ouml;vningar i verklighetsn&auml;ra situationer f&ouml;r elever att &ouml;va p&aring; det spr&aring;k de studerar. De genomf&ouml;rda praktikn&auml;ra studierna har en utg&aring;ngspunkt i etablerade andraspr&aring;kinl&auml;rningsprinciper s&aring;som att l&auml;rande sker i social interaktion med m&ouml;jlighet till att anv&auml;nda spr&aring;ket i en trygg milj&ouml; och att f&aring; feedback. Resultaten visar att elevernas sj&auml;lvrapporterade upplevelser varierade mycket kring hur de socialt relaterade till konversationsagenterna, med allt fr&aring;n ingen relation alls till att uppleva dem som m&auml;nskliga och aktivt deltagande i social interaktion. Denna sociala dimensionen visade sig vara viktig f&ouml;r den sammanlagda utbildningsupplevelsen. L&auml;rare beh&ouml;ver d&auml;rf&ouml;r ha k&auml;nnedom om de olika faktorerna bakom de stora individuella skillnaderna i elevernas upplevelser som p&aring;verkar den sammanlagda utbildningsupplevelsen i dialogsystemet med konversationsagenterna. &Ouml;verlag upplevdes l&auml;randeaktiviteten som l&auml;tt, rolig och trygg f&ouml;r att p&aring; ett meningsfullt s&auml;tt &ouml;va p&aring; att h&aring;lla ig&aring;ng en dialog och &ouml;va uttal p&aring; m&aring;lspr&aring;ket, som komplement till andra metoder.<br /><br /><em>Chair: Ylva Lindberg</em><br /><br />Zoom:&nbsp;<a href="https://gu-se.zoom.us/j/7050757016">https://gu-se.zoom.us/j/7050757016</a></p>
14 december - 14 december
13:00 - 14:30

Plats

Zoom


Direktlänk

CCD working papers seminar: Högstadielevers upplevelser av att öva muntlig språkfärdighet på målspråket med konversationsagenter

Elin Ericsson, fil. doktor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, presenterar sin nyligen försvarade avhandling. Den handlar om AI-baserade dialogsystem som möjliggör muntliga konversationsövningar i verklighetsnära situationer för elever att öva på det språk de studerar. De genomförda praktiknära studierna har en utgångspunkt i etablerade andraspråkinlärningsprinciper såsom att lärande sker i social interaktion med möjlighet till att använda språket i en trygg miljö och att få feedback. Resultaten visar att elevernas självrapporterade upplevelser varierade mycket kring hur de socialt relaterade till konversationsagenterna, med allt från ingen relation alls till att uppleva dem som mänskliga och aktivt deltagande i social interaktion. Denna sociala dimensionen visade sig vara viktig för den sammanlagda utbildningsupplevelsen. Lärare behöver därför ha kännedom om de olika faktorerna bakom de stora individuella skillnaderna i elevernas upplevelser som påverkar den sammanlagda utbildningsupplevelsen i dialogsystemet med konversationsagenterna. Överlag upplevdes lärandeaktiviteten som lätt, rolig och trygg för att på ett meningsfullt sätt öva på att hålla igång en dialog och öva uttal på målspråket, som komplement till andra metoder.

Chair: Ylva Lindberg

Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/7050757016


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023

14 december - 14 december

13:15 - 17:00

Hc114

<p>Symposiumet organiseras av HLK:s doktorandpodd och syftar till att synligg&ouml;ra doktoranders forskning fr&aring;n H&ouml;gskolan f&ouml;r L&auml;rande och Kommunikation. Alla HLK-doktorander &auml;r varmt v&auml;lkomna att delta och presentera&nbsp;och alla som &auml;r intresserade &auml;r v&auml;lkomna att lyssna.<br /><br />OBS! Eftersom symposiumet sponsras och organiseras av HLK:s doktorandpodd kommer de vilja spela in korta reflekterande tankar (1-2 minuter) fr&aring;n deltagarna.<br /><br />F&ouml;r att vara med och presentera beh&ouml;ver du skicka in ett abstrakt (150&ndash;300 ord) till <a href="mailto:hlkssymposium2023@gmail.com">hlkssymposium2023@gmail.com</a> senast 10 november kl.12.<br /><br />&Auml;r du intresserad av att komma och lyssna? Anm&auml;l ditt intresse till <a href="mailto:karolina.hyckenberg@ju.se">karolina.hyckenberg@ju.se</a>&nbsp;senast den 7 december.<br /><br />V&auml;lkomna!</p>
14 december - 14 december
13:15 - 17:00

Plats

Hc114


Direktlänk

Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023

Symposiumet organiseras av HLK:s doktorandpodd och syftar till att synliggöra doktoranders forskning från Högskolan för Lärande och Kommunikation. Alla HLK-doktorander är varmt välkomna att delta och presentera och alla som är intresserade är välkomna att lyssna.

OBS! Eftersom symposiumet sponsras och organiseras av HLK:s doktorandpodd kommer de vilja spela in korta reflekterande tankar (1-2 minuter) från deltagarna.

För att vara med och presentera behöver du skicka in ett abstrakt (150–300 ord) till hlkssymposium2023@gmail.com senast 10 november kl.12.

Är du intresserad av att komma och lyssna? Anmäl ditt intresse till karolina.hyckenberg@ju.se senast den 7 december.

Välkomna!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation - Toni Bogdanoff

15 december - 15 december

10:00 - 13:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Avhandlingens titel:&nbsp;<a href="https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62909"><em>The Effect of Microstructural Features, Defects, and Surface Quality on the Fatigue Performance in Al-Si-Mg Cast Alloys</em></a></strong><br /><strong>Respondent:</strong>&nbsp;Toni Bogdanoff<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong>&nbsp;Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;Professor Ru Peng, Link&ouml;pings Universitet<br /><strong>Huvudhandledare:&nbsp;</strong>Professor Ehsan Ghassemali, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>L&auml;nk till Zoom&nbsp;Webinar:&nbsp;</strong><a href="https://ju-se.zoom.us/j/65712034085">https://ju-se.zoom.us/j/65712034085</a></p><p>V&auml;lkomna till disputationen!</p>
15 december - 15 december
10:00 - 13:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Disputation - Toni Bogdanoff

Avhandlingens titel: The Effect of Microstructural Features, Defects, and Surface Quality on the Fatigue Performance in Al-Si-Mg Cast Alloys
Respondent: Toni Bogdanoff
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Ru Peng, Linköpings Universitet
Huvudhandledare: Professor Ehsan Ghassemali, JTH, Jönköping University

Länk till Zoom Webinar: https://ju-se.zoom.us/j/65712034085

Välkomna till disputationen!


Arrangör: Tekniska Högskolan