Nivåer och betyg

Benämningarna på studienivåer har förändrats från och med år 2011. Nedan finns en beskrivning av de nya nivåerna i jämförelse med det systemet. I kursplanerna hittar du nivån under rubriken "Specialised in".

Grundnivå

New levels/ Specialised in: DescriptionFormer level system
G1NFirst cycle, has only upper-secondary level entry requirementsA - level
G1FFirst cycle, has less than 60 credits in first-cycle courses as entry requirementsA + B - levels
G1EFirst cycle, contains specially designed degree project of Higher Education Diploma.B - level
G2FFirst cycle, has at least 60 credits in first-cycle courses as entry requirementsC - level
G2EFirst cycle, has at least 60 credits in first-cycle courses as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of ScienceDegree thesis

Avancerad nivå

New levels/ Specialised in: DescriptionFormer level system
A1NSecond cycle, has only first cycle course(s) as entry requirements.(Bachelor degree)D – level, Pre-requisite: Bachelor degree
A1FSecond cycle, has second-cycle course (s) as entry requirementsD – level, Pre-requisite: A1N
A1E Second-cycle, contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)D – level, Thesis 15 ECTS
A2ESecond-cycle, contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)D – level, Thesis 30 ECTS

Betygskala

JIBS använder en betygsskala som går från A till F. Betygen A, B, C, D, och E är alla godkända betyg. Studenter som får F eller FX erbjuds omprövning på kursmomentet/kursmomenten i fråga (t.ex. inlämningsuppgift, skriftlig tentamen, muntlig presentation).

GradeReference to gradeProvided that the student has met all intended learning outcomes; as a GENERAL rule...*
AEXCELLENT performance90 % of the maximum course point warrants the student an A.
B VERY GOOD performance80 % of the maximum course point warrants the student a B.
CGOOD performance70 % of the maximum course point warrants the student a C.
DSATISFACTORY performance65 % of the maximum course point warrants the student a D.
ESUFFICIENT performance60 % of the maximum course point is needed to pass the course and get the grade E.
FX or FFAIL with some or a lot of work required before credit(s) can be awardedStudents that perform below 60 % will not pass the course.
  * Please note that deviations from the % can occur.

Sidan uppdaterad 2017-01-09

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information