Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program inom kommunikation och marknadsföring, internationellt arbete, personalfrågor och lärarutbildning.

Den långa verksamhetsförlagda utbildningen ger studenterna kontakt med sin framtida bransch. Vi deltar också i en nationell försöksverksamhet med övningsskolor som ytterligare ska vässa kvaliteten på svensk lärarutbildning.

Skolchefsinstitutet

Skolchefsinstitutet är en ny verksamhet som erbjuder forskning och utbildning till ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig och privat verksamhet.

Läs mer

Samarbeta med oss

För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med det omgivande samhället. Bland annat satsar vi på verksamhetsförlagd utbildning inom alla utbildningar.

Läs mer

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program på grund- och avancerad nivå. I alla program ingår minst 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Den forskning som bedrivs hos oss har som mål att bidra med nya aspekter till det som vi redan vet, samt öppna upp till innovativa plattformar för kunskap, interaktion och kommunikation.

Jönköping University samarbetar med 350 olika partneruniversitet världen över. Detta ger såväl studenter som personal goda möjligheter att delta i utbyten. Det är en fantastisk chans att få internationell erfarenhet och breddad kompetens.

Uppdragsverksamheten vid Högskolan för lärande och kommunikation innefattar fortbildning och kompetensutveckling för personal inom förskola, skola, offentlig förvaltning och näringsliv.


Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt
utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information