Ledningsråd

Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ till vd som ska arbeta med långsiktig utveckling av Högskolan för lärande och kommunikations (HLK) utbildnings- och forskningsverksamhet med utgångspunkt i HLK:s verksamhetsplan och Jönköpings universitys (JU) vision och mål.

Vid rådets möten behandlas verksamhetsfrågor av strategisk och övergripande karaktär, uppföljning av verksamheten, kompetensförsörjning, administration, ekonomi och arbetsmiljöfrågor. Ledningsrådet ansvarar för informationsöverföring från JU:s ledningsgrupp, JU-övergripande strategiska råd, forskningsnämnd och kursplaneråd.

I ledningsrådet ingår vd, vd-assistent, utbildningschef, planeringschef, forskningschef, avdelningschefer och samverkansansvarig. Från Högskoleservice adjungeras ekonomiansvarig, HR-specialist och ledningskommunikatör till dessa möten.

Kontaktuppgifter till personer som ingår i ledingsrådet finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-05-15