Samarbeta

Högskolan för lärande och kommunikation har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Högskolan för lärande och kommunikation medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Återkommande konferenser:

Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Samverkan kan ske i många olika former. Några exempel är examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning där studenter får tillämpa kunskaper i sina studier. Det kan också vara forskningssamarbeten och olika typer av nätverk. Ytterligare former för samverkan är uppdragsutbildning och kompetensutveckling.

Kontaktpersoner

Om du vill diskutera olika samarbetsmöjligheter är du välkommen att kontakta Jesper Boesenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samverkansansvarig eller Ulrika Stjerndahllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samverkanskoordinator.

Samarbete med studenter

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får studenterna kontakt med sitt framtida yrke och kan knyta kontakter redan under studietiden. VFU om minst 10 veckor ingår i alla utbildningsprogram.

Genom examensarbetet som utförs sist i utbildningen får studenterna möjlighet att tillämpa och fördjupa kunskaper, identifiera och analysera problem och föreslå lösningar. En del studenter skriver examensarbete i samarbete med företag och organisationer.

Via Jobbportalen finns det möjlighet att lägga upp erbjudanden om till exempel jobb, sommarjobb, praktik eller examensarbete, som riktar sig till våra studenter.

På Högskolan för lärande och kommunikation arrangeras olika arbetsmarknadsdagar där framtida arbetsgivare bjuds in.

Forskningssamarbete

Högskolan för lärande och kommunikation fokuserar på lärandet och kommunikationens villkor. Vi har som mål att forskningen, utbildningen och samverkan ska bidra med nya aspekter till det som vi redan vet samt öppna upp till innovativa plattformar för kunskap, interaktion och kommunikation.

Läs mer om vår forskning

Kompetensutveckling

Kontinuerlig uppdatering av medarbetares kompetens är en förutsättning för att stärka och bibehålla konkurrenskraft. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

Läs mer om vår uppdragsutbildning

Internationella utbyten

Högskolan för lärande och kommunikation satsar på internationalisering och medverkar i ett antal internationella samarbeten. Såväl studenter som personal har goda möjligheter att delta i utbyten av olika slag. Internationella erfarenheter bidrar till den personliga utvecklingen, och till insikt och förståelse för andra kulturer och värderingar. Internationalisering är en väl integrerad och återkommande del i samtliga verksamheter.

Läs mer om vår internationalisering

Alumner

På Högskolan för lärande och kommunikation vill vi gärna ha kontakt med tidigare studenter för att kunna samarbeta och utbyta erfarenheter inom bland annat verksamhetsförlagd utbildning (VFU), handledning och examens- och projektarbeten.

Kontaktpersoner

Sidan uppdaterad 2020-08-27