Planerat underhåll

Störningar på grund av planerat underhåll kan ske mellan 21-22 oktober.

Studera på Högskolan för lärande och kommunikation

På Högskolan för lärande och kommunikation finns utbildnings­program för dig som vill arbeta som lärare, med information, marknads­föring och journalistik, inom internationellt arbete eller med personalfrågor.

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program på grund- och avancerad nivå. I alla program ingår minst 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning. Våra utbildningar innehåller både teoretiska och praktiska moment och står på en vetenskaplig grund. Studenter får tidigt ta del av pågående forskning. Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder en kreativ studiemiljö med många mötesplatser och en nära kontakt mellan lärare och studenter.

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammen vid Högskolan för lärande och kommunikation passar dig som vill arbeta inom skolans värld, inom områdena information, journalistik, marknadsföring och internationellt arbete eller med Human Resources.

Program på grundnivå

Se alla program på grundnivå

Masterprogram

Se alla masterprogram

Fristående kurser

Om du vill kombinera arbete med studier, eller själv komponera din examen utan att läsa ett program, har vi ett stort utbud av fristående kurser. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt precis den kunskap som du vill ha. Du kanske behöver komplettera tidigare utbildning med en kurs med koppling till ditt arbete, eller också vill du helt enkelt läsa en kurs för din egen bildnings skull? Kanske har du aldrig tidigare studerat på högskola och är nyfiken på vad det innebär? För dig som vill spetsa din kompetens finns möjligheten att läsa fristående kurser på avancerad nivå. Du har stor möjlighet att skapa din egen profil på utbildningen så länge examenskraven uppnås. Här kan du få mer information om nya fristående kurser på HLK.

Forskarskola

Högskolan för lärande och kommunikation bedriver forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Fortbildning och kompetensutveckling

Uppdragsverksamheten innefattar fortbildning och kompetensutveckling för personal inom förskola, skola, offentlig förvaltning och näringsliv.

Verksamhetsförlagt utbildning

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får studenterna kontakt med sitt framtida yrkesområde. VFU om minst 5 veckor ingår i alla utbildningsprogram.

Sidan uppdaterad 2020-09-17