Discipliner

Vid JIBS bedrivs forskning och erjbuds utbildningar inom de fyra disciplinerna:

Varje disciplin har en Head of Discipline som representerar disciplinen i strategiska frågor och ansvarar för utvecklingen inom disciplinen. The Associate Dean of Research har regelbundna möten med de ansvariga för disciplinerna för att diskutera frågor gällande deras utveckling. Även om företagsekonomi är den största disciplinen har alla ansvariga samma övergripande ansvar för:

  • Att övervaka disciplinens utveckling på nationell och internationell nivå
  • Säkerhetsställa att disciplinen och dess olika ämnen bidrar till JIBS:s strategi
  • Leda interna och externa utvärderingar av disciplinen
  • Sammanlänka disciplinär forskning med de akademiska programmen

Sidan uppdaterad 2020-08-11