Administration

Den administrativa personalen på Jönköping International Business School arbetar tillsammans för att stötta den operativa verksamheten och för att hjälpa till att nå organisationens mål på ett så effektivt vis som möjligt.

Ann Stigestad, Administrativ chef

Ann Stigestad, Administrativ chef

Den administrativa personalen jobbar nära Högskoleservice. Detta inkluderar Ekonomiavdelningen som ser över kostnaderna och Kommunikationsavdelningen som man tillsammans med säkerhetsställer ett smidigt och fungerande kommunikationsflöde, såväl internt som med externa partners och intressenter.

Den Administrativa personalen leds av Ann Stigestad, Administrativ chef, och består av koordinatorer och administratörer.

Administrativ chef

Ann Stigestad

Adminsitrativ personal

Annika Lundqvist, Koordinator - Utbildning

Astrid Löfdahl, Koordinator och administratör -Ekonomi, statistik, informatik och juridik

Barbara Eklöf, Administratör - Företagsekonomi

Emil Karlsson, Koordinator- Externa relationer

Gabriela Sterian, Administratör - Fakultet

Katarina Blåman, Koordinator- Ledningsgruppen 

​Linnea Lind, Samverkansansvarig

Marie Levander, Administratör - Ekonomi

Monica Bartels, Administratör - Internationell samverkan

Philippa Berglund, Koordinator- MMTC och CeFEO

Rose-Marie Wickström, Administratör - Doktorander och forskning

Sofie Grahnat, Administratör - Ekonomi och CEnSe

Susanne Hansson, Koordinator- Forskning

Ledningskommunikatör

Katie Bingham

Ekonomiansvarig

Helena Sandahl

Sidan uppdaterad 2020-08-11