Strategy Board

Jönköping International Business School har en Strategy Board  som består av externa experter och rådgivare som representerar den högre utbildningen samt näringslivet.

Folke Snickars
Ordförande
Professor, KTH, Sverige

Ordförande för European Regional Science Association, och chefredaktör för Papers in Regional Science. Samordnande redaktör för bokserien Advances in Spatial Science. Har tidigare varit ordförande för flera olika organsiationer, till exempel Föreningen för Samhällsplanering och Stockholms Akademiska Forum.

Anne Huff
Professor, Dublin City University

PNU Professor Strategy and Innovation at Dublin City University and Academic Director of CLIC, the Center for Leading Innovation & Cooperation. Founding Director of the Advanced Institute of Management Research (AIM).

Thierry Grange
Professor, Founding Dean och ordförande för Strategic Board, Grenoble School of Management, Frankrike

Medlem i EFMD / EPAS ackrediteringsstyrelse. Invald två gånger i AACSB:s styrelse och suttit med i de viktigaste AACSB-kommittéerna. Särskild rådgivare till AACSB:s ordförande för Europa och medlem av French Business Education Degrees Accreditation Board.

Frida Boklund

Regionchef Företagarna.

Företagarna är det svenska förbundet för företagare. Det är den största företagsorganisationen i Sverige och representerar cirka 70 000 företagare. Det är en självständig och politiskt obunden organisation som ägs av dess medlemmar. Företagarna har 18 regionala kontor och 260 lokala föreningar och mötesplatser i Sverige.

Lovisa Hamrin

VD, Herencogruppen.

Herencogruppen är ett familjeägt holdingbolag med säte i Jönköpingsregionen. Gruppen arbetar inom fem områden och har totalt 61 företag och 1 624 anställda. Gruppen omsätter årligen ungefär 3,5 miljarder kronor. Herencogruppen är aktiv inom flera olika områden: Medie- och nyhetsbranschen, metall- och plasttillverkning, industriell paketering, fastigheter och hållbar ledning av små och medelstora företag.

Sidan uppdaterad 2020-07-01