FAQ för personal

Här hittar du frågor och svar angående Jönköping Universitys hantering av coronavirusets spridning. Dessa frågor och svar uppdateras löpande efter hand som nya frågor kommer in.

Generella frågor

Hur hanterar Jönköping University situationen med anledning av coronaviruset?

För att hantera de frågor och problem som uppstått till följd av coronavirusets spridning har JU haft en krisorganisation aktiverad. Krisorganisationens ledning har bestått av representanter från Stiftelsen, samtliga dotterbolag, Jönköpings Studentkår samt arbetstagarorganisationer.

Från och med tisdag 28 april avaktiveras krisorganisationen. Den kan komma att återaktiveras om behov uppstår. Det fortsatta arbetet med att hantera konsekvenser av coronavirusets spridning kommer att ske i befintlig organisation, utifrån uppdrag från JU ledningsgrupp.

Information med anledning av coronaviruset finns på www.ju.se/corona

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Det är dessa rekommendationer även JU förhåller sig till.

Vem kan jag som personal vända mig till om jag har ytterligare frågor?

Du ska i första hand vända dig till din närmsta chef.

I varje bolag finns det en samordnare som är länken mellan bolagets chefer och beredningsorganisationen. Coronasamordnare på JU är operativa chefer på fackhögskolorna och JUE, samt verksamhetsstrateg på Högskoleservice. 

Du kan också ställa frågor via e-post: servcenter@ju.se och telefon: +46 36-10 19 70 
Telefontider är 08:00-16:30 på vardagar.

Hur hålls medarbetare informerade om läget?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget via den här sidanöppnas i nytt fönster. Den kan också nås via ju.se/coronaöppnas i nytt fönster.

Rektorsbeslut gällande coronaviruset finns på intranätet.

Vad innebär inriktningsbeslutet om campusbaserad undervisning till hösten?

Jönköping Universitys vårtermin och sommarkurser kommer att genomföras på distans men enligt rektorsbeslut kommer Jönköping University planera för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020. Beslutet är taget efter diskussioner i JU ledningsgrupp och bygger på scenariot att höstens rekommendationer och riktlinjer medger att det går att genomföra campusbaserad undervisning.

En intern arbetsgrupp med representanter från samtliga bolag kommer att tillsättas för att utreda och ta fram kriterier och riktlinjer för hur verksamheten ska genomföras i praktiken med anpassning och hänsyn till smittspridning. Kriterierna kommer att tas fram med hänsyn till att olika utbildningar har olika behov. Därför kommer lösningarna se olika ut för olika utbildningsprogram och kurser.

Mer information kommer löpande till personal och studenter på ju.se/corona 

Hur påverkas JU:s verksamhet?

JU:s verksamhet fortsätter, men all undervisning övergår till distansundervisning från och med 2020-03-18. Ingen undervisning kommer ske i JU:s lokaler. JU:s lokaler kommer att hållas öppna. Även om lokalerna är öppna uppmanar regeringen alla studenter att om möjligt studera hemifrån samt att begränsa sina sociala kontakter för att minska smittspridningen.

Jönköping University kommer att planera för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020. Beslutet är taget efter diskussioner i JU ledningsgrupp och bygger på scenariot att höstens rekommendationer och riktlinjer medger att det går att genomföra campusbaserad undervisning.

En intern arbetsgrupp kommer att tillsättas för att utreda och ta fram kriterier och riktlinjer för hur verksamheten ska genomföras i praktiken med anpassning och hänsyn till smittspridning. Kriterierna kommer att tas fram med hänsyn till att olika utbildningar har olika behov. Mer information kommer löpande till personal och studenter.

I dagsläget finns inga rekommendationer från ansvariga myndigheter om att stänga verksamheter. JU följer noggrant utvecklingen av spridningen av det nya coronaviruset samt informationen från ansvariga myndigheter. JU:s verksamhet fortsätter även om medarbetare arbetar hemifrån i den mån det är möjligt efter avstämning med närmsta chef. Vi uppmanar studenter och medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. 

Jönköping University beslutade att, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer, inte hålla Öppet hus som var planerat den 21 mars 2020.

Fler evenemang kan komma att påverkas och vi kommer att informera personal och studenter kontinuerligt. Evenemang uppdateras på den här sidan

Vad innebär att personalen uppmanas att undersöka möjligheten till digitala möten?

Digitala möten är ett alternativ till fysiska möten, vilket möjliggör närvaro vid möten för medarbetare som arbetar hemifrån. Alla ansvariga lärare ska från och med onsdag 18 mars ställa om sin undervisning och examination till distansundervisning och digitala alternativ.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation, ska personal från och med 6 april arbeta hemifrån i den mån det är möjligt efter avstämning med närmsta chef.

Hur påverkar regeringens förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer verksamheten vid JU?

JU kommer inte arrangera några allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

Enligt Folkhälsomyndigheten är förordningen normgivande även för evenemang och tillställningar som inte omfattas av förbudet. Därför rekommenderar JU att möten som omfattar fler än 50 personer hålls digitalt. Precis som tidigare ska möten oavsett antal medverkande inkludera möjligheten att delta på distans.

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram ett verktyg för att göra en riskbedömning före genomförandet av evenemang och sammankomster som du hittar via den här länken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Städas och desinficeras lokaler och möbler extra för att förhindra smittspridning?

Vi har sett över städrutinerna för att förebygga risken för smittspridning på Campus.

Hur kan jag undvika smitta?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndighetens frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (under Smittvägar/Vad kan jag göra för att undvika smitta?).

Folkhälsomyndighetens risknivå har höjts till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Allmänna råd är:

 • En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansikte och ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • att stanna hemma när du är sjuk och så fort du känner minsta symptom. Har du symptom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten. 


Finns det smitta på JU och är studenter och personal smittade?

Vi vet att det just nu är en situation där viruset är spritt i samhället och att personal och studenter kan drabbas. Känner du själv av symtom ska du stanna hemma. Vi gör flera åtgärder för att minska smittspridningen bland personal och studenter, samt i våra lokaler. Värna om dig själv och andra.

Frågor angående att arbeta hemifrån

Behöver jag något särskilt hemma för att det ska funka?

Nej, du kopplar upp dig på internet hemifrån och de flesta tjänster kommer att fungera direkt. För att komma åt personliga och gemensamma lagringsytor hemifrån behöver du installera VPN på din JU-dator.

Information om VPN och instruktioner finns via den här länken.

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vid frågor kontakta IT helpdesk via den här länken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för arbetstid?

Arbetstiden vid distansarbete är reglerad på samma sätt som när du arbetar på din ordinarie arbetsplats. Du följer samma arbetsvillkor och eventuell övertid/mertid ska vara beordrad av din chef innan den utförs. Det är viktigt att alla tar sitt personliga ansvar för att upprätthålla balansen mellan privat- och arbetsliv.

Hur tillgänglig ska jag vara?

Din tillgänglighet ska vara densamma som när du arbetar på din ordinarie arbetsplats. Du utför samma arbetsuppgifter (alternativt arbetsuppgifter du kommit överens om med din chef) och deltar i möten via din dator eller telefon. Tänk på att behålla den sociala kontakten med dina arbetskamrater, men digitalt istället för fysiskt. All eventuell ledighet som till exempel semester, sjukfrånvaro eller vård av barn ska hanteras på samma sätt som tidigare och i dialog med närmaste chef. Det är viktigt att du har en kontinuerlig dialog med din chef om hur det fungerar att arbeta hemma.

Hur fungerar digitala möten?

JU erbjuder flera olika lösningar för digitala möten. Vi rekommenderar att man i första hand väljer Teams, vilket alla medarbetare har licens till, Zoom är främst till för undervisande personal. Instruktioner för hur du använder Teams finns på It helpdesk via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får jag ta med mig skärm och kontorsstol hem?

Stäm av med din närmsta chef kring möjligheten att ta med dig utrustning hem.

Vad ska jag tänka på när jag arbetar hemifrån?

Vid distansarbete är det viktigt att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. JU har huvudansvaret för arbetsmiljön oavsett på vilken plats arbetet utförs. Du som medarbetare ska medverka till att skapa en god arbetsmiljö samt uppmärksamma och rapportera risker, tillbud och olyckor.

Några saker att tänka på för dig som arbetar hemifrån:

 • Hitta en bra rutin för arbetsdagen
 • Glöm inte de viktiga pauserna, ta gärna rörelsepauser och ät lunch som du brukar.
 • Var tillgänglig under arbetsdagen och håll tät kontakt med dina kollegor och din chef per telefon eller genom digitala möten via Teams. Varför inte ta en digital fikapaus tillsammans?
 • Lägg arbetet åt sidan och stäng av datorn när du har arbetat färdigt för dagen.
 • Ofta är vår hemmiljö inte anpassad för sittande kontorsarbete. Försök därför skapa en arbetsplats där du kan sitta så ostört som möjligt.
 • Tänk på att sitta bra, att du har en stol som är bekväm, gärna med stöd för ländryggen och ett bord i lagom höjd.
 • Placera din dator på lämpligt avstånd, undvik blänk och reflexer i skärmen samt dålig belysning, det kan öka risken för muskelspänningar och synbesvär.
 • Var uppmärksam på din egen hållning och undvik att sitta med nacke och axlar framdragna under långa stunder.
 • Att variera sina arbetspositioner är bäst ur ergonomiskt perspektiv, försök gärna att stå upp och arbeta ibland.
 • Försök komma utomhus för att få dagsljus och motion varje dag
 • Om du är sjuk, sjukanmäl dig
 • Ha en kontinuerlig dialog med din chef gällande dina arbetsuppgifter och hur det fungerar att arbeta hemifrån.

Mer information om och tips för arbete hemifrån kan du hitta via de här länkarna:

Sunt arbetsliv

Previa

Är jag försäkrad?

Om du arbetar på distans är du i de flesta fall försäkrad enligt personskadeavtalet (PSA).

Om en olycka skulle inträffa görs en individuell bedömning utifrån de omständigheter som rådde vid olyckstillfället. En förutsättning är att olycksfallet står i direkt samband med det arbete som utförs. Vid frågor – kontakta din närmsta chef.

Tips angående arbetsmiljön på hemmaplan

TIPS KRING ATT ARBETA HEMIFRÅN

Något som är viktigt att tänka på vid arbete hemifrån är arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala. Det finns många tips hur man kan göra för att underlätta arbete hemifrån.

 • Försök hitta en rutin för arbetsdagen och glöm inte bort de viktiga pauserna.
 • Var tillgänglig under arbetsdagen och håll tät kontakt med kollegorna och chefen, via telefon eller genom digitala möten via Teams/Zoom, det kan annars vara lätt att känna sig isolerad.
 • Det är bra att lägga arbetet åt sidan och stänga av datorn när arbetsdagen är slut.
 • Försök skapa en arbetsplats där du kan sitta så ostört som möjligt och tänka på att sitta bra. Varierande arbetspositioner är bäst och försök stå upp och arbeta ibland.
 • Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med sin chef om sina arbetsuppgifter och om hur det fungerar att arbeta hemma.

(Tips från HR på JU)

IT- och informationssäkerhet vid arbete på distans

Datorutrustning för distansarbete

Använd i första hand JU:s utrustning när du arbetar med arbetsrelaterad information. Om du använder privat datorutrustning, säkerställ att:

 • Operativsystem och programvaror är uppdaterade.
 • Ett aktivt antivirusskydd finns installerat.
 • Säkerhetskopiering sker regelbundet.

Äldre enheter som inte längre kan uppdateras ska inte användas.

Anslutning till Internet

Anslut till internet via säkra nätverk. Undvik öppna/fria nätverk, exempelvis vid kaféer och flygplatser. De flesta hemma WiFi-system är idag säkra men vissa äldre installationer kan sakna korrekta säkerhetsinställningar. Lösningen är att aktivera säkerhetsinställningar, såsom kryptering genom att säkerställa att lösenord krävs för anslutning till WiFi-nätverket

Om du behöver komma åt din hemkatalog eller interna tjänster, behöver du en JU-dator med säker anslutning (VPN). Behöver du hjälp med säker anslutning (VPN) – kontakta IT‐Helpdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säker hantering av e-post

Var misstänksam på länkar och bilagor i oväntade mejl. Just nu förekommer falska mejl och sms relaterat till COVID-19. Redan innan du öppnar ett mejl eller sms, fundera och gör en bedömning om det är rimligt att den avsändaren kontaktar dig i det ärendet. Läs meddelandet noggrant och sök efter detaljer som verkar konstiga i t.ex., namn, namn på bilagor, mejladress för avsändaren, ämnesraden eller URL:er.

Ladda heller inte ned program som kommer via e-post, sms eller olika webbsidor, särskilt när avsändaren är okänd.

Du kan kontakta IT-Helpdesk om du är osäker på om en länk eller e-postadress är korrekt eller inte.

Undvik att hantera känslig information via e-post och andra externa digitala kommunikationskanaler

Var restriktiv med vilken information du sprider via e-post (även JU:s e-post) och andra digitala kommunikationskanaler. Exempelvis via Teams, Zoom etc.

Spara och lagra information

Spara arbetsrelaterad information på ett säkert sätt enligt de anvisningar som IT-service givit. Spara aldrig känslig information i privata molnlösningar, exempelvis personuppgifter eller annan skyddsvärd information.

Tänk också på att skydda viktig information som finns på papper och i anteckningar i din hemmiljö.

Vid säkerhetsincident

Rapportera skyndsamt eventuella IT- eller informationsincidenter till IT-Helpdesk.

Skydda din dator

När du inte använder din dator bör du låsa den (CTRL+ALT+DEL). Eller stänga av den. Detta för att inte obehöriga ska kunna läsa, förvanska eller utnyttja programvaror och information i din dator.

Frågor angående arbetstid och frånvaro

Jag har lindriga symptom och uppmanas att arbeta hemifrån. Vad gäller?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom att stanna hemma. Har du symtom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten.

Med anledning av detta rekommenderar vi att medarbetarna tar med dator och telefon hem efter arbetsdagens slut för att kunna arbeta hemifrån om det skulle behövas. Du ska i så fall komma överens med din chef om vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. Du förväntas vara tillgänglig på telefon, mail och digitala möten och ha en kontinuerlig dialog med din chef om hur det fungerar att arbeta hemma.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation, ska personal på JU arbeta hemifrån i den mån det är möjligt efter avstämning med närmsta chef.

För att komma åt hemkatalog och gemensamma lagringsytor hemifrån kan man installera VPN på sin JU-dator. Det går inte att få åtkomst via VPN från annan dator än JU-dator. Installationen går bra att göra från vilket nätverk som helst, man måste inte vara på plats på JU för att göra detta. Information om VPN och instruktioner finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan min chef beordra mig att stanna hemma?

Ja, din chef kan beordra dig att jobba hemma. Du och din chef ska i dialog besluta vilka arbetsuppgifter du kan utföra. Lön får du som vanligt om chefen bestämt att du ska jobba hemifrån.

Min chef har beordrat mig hemarbete, men jag håller inte med. Kan jag komma till jobbet?

Nej, det är chefens beslut som gäller.

Jag är sjuk, vad gäller?

Du ska sjukanmäla dig enligt vanlig rutin. https://intranet.hj.se/intranet/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetstid-och-franvaro/sjukfranvaro.html

Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Hur fungerar det med slopat karensavdrag?

Regeringen har meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för det gjorda avdraget hos staten. Arbetsgivaren fortsätter att göra karensavdrag som tidigare och den anställde ansöker om ersättning retroaktivt till Försäkringskassan. Det tillfälligt slopade karensavdraget gäller från 11 mars till och med den 31 maj 2020.

Försäkringskassan har mer information på sin webbplats.

Vad gäller angående läkarintyg?

Regeringen har beslutat att lagen om sjuklön ändras så att arbetstagaren inte längre behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare from 8:e sjukdagen. Medarbetare som är sjuka kan vara hemma från arbetet i upp till 21 dagar utan läkarintyg. Det gäller all sjukdom, inte bara Covid-19.

Bestämmelserna om läkarintyg ska tillämpas från den 13 mars 2020 och gäller nya sjukperioder. Uppkomna sjukperioder före 13 mars omfattas av de tidigare bestämmelserna med uppvisande av läkarintyg from 8:e sjukdagen samt fortsatt under sjukperioden.

Mitt barn är sjukt, vad gäller?

Mitt barns förskola/skola är stängd med anledning av coronaviruset och jag behöver vara hemma och ta hand mitt barn. Har jag rätt att vara ledig och får jag någon ersättning?

Kommunerna är skyldiga att upprätthålla skolverksamhet och barnomsorg. Om alternativ tillfälligtvis inte erbjuds, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut. Detta då regeringen har beslutat om en ny förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av covid 19. Förordningen innebär att tillfällig föräldrapenning kan betalas ut, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta, om regeringen eller huvudmannen (till exempel kommunen) beslutar att förskolor, skolor och fritidsverksamhet ska stängas och man som förälder därmed behöver avstå från arbete för att vårda barn.

Samma åldersgränser som normalt sett gäller vid tillfällig föräldrapenning kommer även att gälla vid denna form av utvidgade föräldrapenning. Utbetalning sker av Försäkringskassan, efter ansökan, och ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt.

Som vanligt meddelar du till din chef att du planerar att vara föräldraledig med tillfällig föräldrapenning och anmäler frånvaro enligt JU:s rutiner.

https://intranet.hj.se/intranet/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetstid-och-franvaro/foraldraledighet.html#Tillfalligforaldrapeng

De nya reglerna gäller from 25 april och ska gälla längst till och med 30 september 2020.

Mer info finns hos Försäkringskassan

Frågor angående resor och besök

Jag har varit ute och rest nyligen. Kan jag gå till arbetet?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom att stanna hemma. Har du symtom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten. 

Jag har planerat en tjänsteresa, vad gäller för mig?

enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, ger JU följande rekommendation till studenter och anställda:

 • JU avråder alla anställda från resor till utlandet.
 • JU avråder från alla tjänsteresor och besök, vilka endast får genomföras om vd vid respektive bolag meddelar skriftligt undantag med hänsyn till särskilda skäl.
 • JU avråder alla studenter från resor till utlandet, såväl privat som inom ramen för utbildningen.

Den 11 mars deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att det nya Coronaviruset (COVID-19) är en pandemi. Med anledning av detta konstaterar Folkhälsomyndigheten att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. Därav drar Folkhälsomyndigheten slutsatsen att det inte längre är relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning.

Vi ska få besök/studenter från utlandet. Ska vi ta emot våra besök/studenter?

JU avråder från alla besök i tjänsten från utlandet, vilka endast får genomföras om vd vid respektive bolag meddelar skriftligt undantag med hänsyn till särskilda skäl.

Jag måste, pga av Corona, avboka min tjänsteresa. Kan jag få ersättning för avbokningskostnaderna, tex resa, boende, konferensavgift?

Om tjänsteresan är bokad via Egencia ska du i första hand kontakta dem för hjälp med att avboka resan. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras.

I JU:s tjänstereseförsäkring från ERV finns ett avbeställningsskydd, vilket innebär att du har rätt att få ersättning för dina avbokningskostnader (exempelvis resa, boende, konferensavgift), detta förutsatt att du inte fått ersättning från researrangör eller flygbolag.

Kontakta ERV på telefon: 0770 457 970 alternativt corporate@erv.se Det finns även mer information på ERV:s hemsida www.erv.se

Angående Egencia-tjänsteresor

I de fall en medarbetare har en bokad tjänsteresa som inte ska genomföras måste varje resenär/bokare kontakta Egencia själv så att Egencia kan försöka hjälpa till att avboka. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras. Därav behövs den personliga kontakten med Egencias resebokare.

Om en medarbetare får godkänt av vd att ändå boka en tjänsteresa ska resan bokas så att den är av- och ombokningsbar. 

Kontaktar JU medarbetare som är i ett annat land?

Det är viktigt att alla anställda bokar sina tjänsteresor via Egencia så att JU kan följa upp var de befinner sig samt bistå om situationen snabbt skulle förändras i något land.

Kan JU stoppa min privata resa?

Nej, JU kan inte stoppa din privata resa. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

JU avråder dock från resor till andra länder i enlighet med UD:s rekommendation. 

Frågor angående undervisning

Jönköping University följer regeringens rekommendation om att övergå till undervisning på distans från och med onsdag 18 mars.

Fredag den 29 maj meddelade Regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning lättas upp. Det innebär att studenter och lärare vid universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer undervisning på campus. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges på distans för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

De sommarkurser som ges vid Jönköping University kommer genomföras på distans som planerat.

Information om hur de lättade restriktionerna påverkar höstens undervisning på Jönköping University kommer inom kort.

Kan vi vid behov ändra examinationsform för en kurs, kan vi till exempel skifta till hemtentamen även om det i kursplanen står salstenta?

Alla former av tentamen i sal, såväl papperstentamen som tentamen i Inspera som genomförs i sal, görs om till tentamen som genomförs digitalt och på distans. Detta gäller tills vidare.

UKÄ anser att eventuella förändringar av kursplaner får göras i efterhand. Skulle en tillsynsanmälan göras kommer UKÄ inte att kritisera ett lärosäte som brådskande ändrat examinationsformer av smittskyddsskäl utan att först ha ändrat kursplanerna.

Läs mer på UKÄ:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är vi lärare skyldiga att göra, t.ex. angående handledning, examination etc. för studenter som rekommenderas att stanna hemma?

Lärare bör så långt som möjligt hjälpa studenterna, så att de inte kommer efter i studierna i onödan. Det kan t.ex. handla om att ge berörda studenter särskild handledning på distans för att underlätta självstudier och se över möjligheten för studenterna att följa föreläsningar eller delta i seminarier på webben. Obligatoriska utbildningsmoment kanske kan bytas ut mot ersättningsuppgifter. Om studenterna missar ett prov, t.ex. en salstentamen, kan det vara lämpligt att erbjuda ett omprov så fort som möjligt. Det är upp till varje kursansvarig att avgöra hur studenterna kan ta igen det de missat och om det är möjligt att förändra kursens upplägg utifrån kursplanen. Även studievägledare kan bistå.

Studenterna kan behöva anmäla till Försäkringskassan om smittrisken hindrar dem från att studera.

En student har hört av sig till mig som lärare och tror att hen är smittad, vad gör jag?

Studenter som misstänker att de insjuknat i coronavirus ska:

 • kontakta 1177 per telefon (för vidare handläggning inom sjukvården)
 • anmäla till försäkringskassan (för att få sjukpenning i stället för CSN)
 • stanna hemma och undvika sociala kontakter

Disciplinnämnden har möjlighet att pröva om studenter, som inte följer lärosätets ordningsregler eller förhållningsorder för att förhindra smitta, kan stängas av med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser.

Kommer jag att kunna genomföra min VFU-besök?

Ta kontakt med VFU/praktikansvarig för att få information om vad som gäller för ditt besök.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ”anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.” Detta bör även gälla våra studenter.

Vilka digitala verktyg finns tillgängliga för att kunna genomföra undervisning på distans?

Vid JU finns flera verktyg för online-utbildning såsom Canvas, Pingpong, Zoom och Teams.

Följ löpande information här: Digital utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan studenter som tillhör riskgrupp få anpassade studier?

Ja, studenter i följande grupper ska kunna genomföra sin utbildning utan att riskera smitta:

 • med någon/några av de diagnoser som listas i socialstyrelsens rapport ”[…] identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19”
 • som är vårdnadshavare till barn under 12 som har någon/några av de diagnoser som listas i socialstyrelsens rapport, eller
 • är gravida i v. 36 eller senare

Om det inte går att göra anpassningar kan du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller anstånd med att påbörja utbildning.

Studenten ansvarar själv för att ta kontakt med samordnaren för att diskutera möjliga anpassningar utifrån sina förutsättningar. Samordnaren tar Tillfälligt beslut om anpassning pga. tillhörighet riskgrupp. Studenten visar beslutet för berörda lärare och ansöker om eventuell anpassning i samband med tentamen via ärendehanteringssystemet

Kontakta samordnare Emma Pavlov vid frågor.

Frågor angående forskning

Kan en disputation genomföras med opponent som deltar på länk?

Det finns inget som hindrar detta.

Kan disputationer och licentiatseminarier genomföras helt på distans?

Ja, både disputationer och licentiatseminarier kan genomföras helt på distans. Samtliga deltagare kan delta på distans, inklusive doktoranden själv. Detta är i linje med regeringens rekommendation om att övergå till digital undervisning, detta inkluderar också forskarutbildning.

Allmänheten ges möjlighet att följa disputationen på distans via webblänk. För de som inte har teknisk möjlighet att följa disputationen på distans kommer JU att tillhandahålla en eller flera lokaler med digital utrustning där allmänheten kan följa disputationen.

Lokalen eller lokalerna meddelas inför varje disputationstillfälle. Vänligen notera att JU följer myndigheternas rekommendationer med tanke på COVID-19.


Information/frågor kring Covid-19

Platser för nationell information om Covid-19

Om du känner oro kan du läsa mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa till det nationella informationsnumret 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid frågor kring corona och be om råd.

FAQ om Covid-19 hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om coronaviruset hos Region Jönköpings län

Region Jönköpings län uppdaterar kontinuerligt sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset.

Världshälsorganisationen (WHO)

Världshälsoorganisationen (the World Health Organization) uppdaterar kontinuerligt sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset.

Tas det särskilda hänsyn/beslut angående medarbetare som själv eller vars nära anhörig finns bland de av Folkhälsomyndigheten identifierade riskgrupper?

Detta är en bedömning från fall till fall med utgångspunkt i verksamhetens behov i kombination med den anställdes situation och hälsotillstånd.

Jag känner mig orolig och stressad. Vem kan jag vända mig till?

Personal som känner sig oroliga kan vända sig till sin närmaste chef.
Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.

Om oss