Fredrik Abrahamsson

Avdelningschef
Biträdande Universitetslektor
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie licentiat

Artikel

Abrahamsson, F. (1999). Strong L1 convergence to equilibrium without entropy conditions for the Boltzmann equation Communications in Partial Differential Equations, 24(7-8), 1501-1535.

Licentiatavhandling