Jens Blanck

Universitetslektor
Avdelningen för Matematik, Fysik och Kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB