Gunnar Hellsten

Senior Advisor
Avdelningen för datateknik och informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB