Christer Magnusson

Universitetsadjunkt fysik
Avdelningen för Matematik, Fysik och Kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister
Programansvarig Teknisk bastermin:Byggnadsutf med arkitektur