Mikael Palmgren

Universitetsadjunkt matematik
Avdelningen för Matematik, Fysik och Kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister
Huvudskyddsombud