Johan Strandler

Universitetsadjunkt matematik

Universitetsadjunkt fysik
Avdelningen för Matematik, Fysik och Kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Filosofie magister


Programansvarig (Campus)
Tekniskt basår

Kontakt

Rum
E4411
Telefon
+46 36-10 1616
Signatur/Kortnamn
STJO
Schema
Ändra din information