Johan Strandler

Universitetsadjunkt
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister
Programansvarig Tekniskt basår Campus