Rob Day

Tekniklektor
Avdelningen för datateknik och informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB