Akademisk högtid 5 maj 2018

Promoverade doktorander 2016
Hedersdoktor Pramodita Sharma

Bildspel av mingel och middag