Torsdag 24 februari välkomnas studie- och yrkesvägledare till Högskoledagen på Jönköping University. 
Tema: Forskning, grunden till utbildning-utbildning, grunden till forskning.

Anmälan stänger den 10 februari.

 

Vi bjuder på information och uppdateringar om våra program och andra nyheter till studie- och yrkesvägledare från regionen och andra intresserade. 
Länk till webinariet skickas ut senast tisdagen den 22 februari.

Varmt välkomna!

Program för dagen

08.50 Inloggning och webinariet öppnar

09:00 JU hälsar välkomna

09:05 Information från Studentrekryteringen

09:10 Information och nyheter från Hälsohögskolan

09:45 information från Jönköping International Business School

10:20 Bensträckare

10:40 Information och nyheter från Tekniska Högskolan

11:15 Information och nyheter från Högskolan för lärande och kommunikation

12:00 Lunchpaus

13:00 Fredrik Svensson

Potentialen för breddad rekrytering till högskolan

Fredrik Svensson från Universitetskanslersämbetet berättar om vilka som egentligen är underrepresenterade på högskolan, vad som hänt med rekryteringen under pandemin och om det finns en potential för breddad rekrytering.

13:50 Bensträckare

14:00 Leif Andergren

Just nu befinner vi oss i ett glapp mellan före och efter Covid-19. Vi har tvingats anpassa oss genom att utföra mycket av vårt arbete på ett annorlunda sätt.

Vad mer än myndigheternas och arbetsgivarens faktiska beslut påverkar vårt arbete?

Leif Andergren presenterar vad vi kan influeras av och vad vi själva kan och bör förändra i vårt arbete.

15:20 Summering och avslut

15:30 Slut för dagen!

Kontakt