Ledarutvecklingsgrupp

Ledarutveckling för innovation (LUG) är ett utvecklingsprojekt för dig som vill stärka förmågan till förnyelse och förändring – innovation – på din arbetsplats. Förvänta dig ingen kurs, inga föreläsningar. I LUG är mötet, samtalet och gruppen motorn i arbetet. Exempel på utmaningar som kan vara aktuella att jobba med är:

  • Digitalisering
  • Mångfald
  • Kompetensförsörjning
  • Hållbarhetsfrågor
  • Ledarskap för innovation och förnyelse
  • Kommunikation som når fram

Men du påverkar och är med och väljer.

Vad är en LUG?

En LUG består av 5 - 7 personer som på olika sätt är engagerade i utvecklingsfrågor (chefer, ledare, stabspersoner) från olika organisationer och branscher, stora och små, i första hand från Jönköpingsregionen. Gruppen träffas sju gånger under ett år tillsammans med en processledare, en forskare/expert och 2 studenter. Varje träff är fyra timmar och sammankomsterna hålls på Högskolan i Jönköping eller annan plats som gruppen bestämmer. Vår ambition är också att starta flera LUG parallellt och skapa möjligheter till gemensamma träffar.

Vad är nyttan för dig?

Målet är en långsiktig hållbar och ökad konkurrenskraft i din verksamhet. Genom LUG får du ett sammanhang med ledare, forskare, studenter och andra som vill vidga sina perspektiv, tänja på gränser och öka kunskap som ger direkt nytta in i din verksamhet.

Det här förväntar vi oss av dig

En förutsättning för att delta är att du avsätter tid, att du är öppen för nya perspektiv, deltar aktivt i samtalen och är beredd att aktivt arbeta med förändring på hemmaplan. Du tar alltså med dig uppgifter hem mellan träffarna som du förväntas presentera för andra. Att delta i LUG innebär att du i samverkan med oss också deltar i kunskapsutveckling och forskning om ledarskap och innovation. Vi skriver därför avtal med deltagarna. Tack vare finansiering från Kampradstiftelsen, Region Kronoberg, Region Jönköpings Län, Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Jönköping University är avgiften för närvarande subventionerad till 5 000 kr.

Hur går det till?

Vi startar grupper fortlöpande med start i februari, men först till kvarn får plats. Vi planerar preliminärt tre träffar under våren och fyra under hösten med uppehåll för sommarmånaderna, per grupp. Så snart vi har underlag för en grupp bjuder vi in till en första informationsträff.

LUG kommer att ledas av följande personer från Jönköping University

Tomas Müllern (Professor i företagsekonomi)

Tomas forskar om ledarskap och organisering av innovationsarbete med ett speciellt fokus på digitalisering och digitaliseringens effekter. Han har också under lång tid studerat förändring och förnyelse i olika typer av organisationer, privat som offentligt.

 

Johan Karltun (Docent i arbetsorganisation)

Johan forskar om arbetsvillkor för olika typer av personal och hur dessa påverkar tillverkningsföretags förutsättningar och förmåga att utveckla sin verksamhet. Johan är civilingenjör och undervisar i produktionsledning, arbetsmiljö och förändringsledning.


Karin Havemose (Fil dr i yrkeskunnande och teknologi)

Karin forskar om det praktiska yrkeskunnandet där tyst kunskap är ett centralt begrepp. Hon är universitetslektor i arbetsorganisation och undervisar i ledarskap, organisation och förändringsarbete. Karin har även varit verksam som konsult inom organisationsutveckling och ledarskap.

 

Anette Karltun (Fil dr i Kvalitet, Människa, Teknik)

Anette forskar kring förutsättningar och utvecklingspotential för kvalitet och produktivitet på olika organisationsnivåer i företag. Anette är universitetslektor i arbetsorganisation på JTH och undervisar i interaktion människa-teknik-organisation samt i ledarskap och förändringsarbete på JTH såväl som på KTH.

 

Chris McIlroy (Leg arbetspsykolog)

Chris har mer än 20 års erfarenhet av chefs- och ledarskapsutveckling i rollen som konsult. Han har fokuserat på problemlösningsförmåga i mindre arbetsgrupper i synnerhet ledningsgrupper. Chris undervisar nu på JTH och JIBS i ledarskap, grupputveckling och förändringsledning.

 

Anders Melander (Docent i Företagsekonomi)

Anders forskar och undervisar om strategiarbete i mindre och medelstora företag. Han har mycket egna erfarenheter av strategiarbete dels som projektledare/chef och dels från i företagsstyrelser och coachning av företagsledare.

 

Sidan uppdaterad 2017-10-05

Näringsliv och samhälle
Sidan uppdaterad 2017-10-05
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka