Logotyper från de universitet som utgör Mötesplats social innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskapsnod för social innovation och socialt entreprenörskap. Arbetet drivs i tätt samarbete mellan akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer och i dagsläget är sex lärosäten med i satsningen: Malmö universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholms universitet och Jönköping University. 

Mötesplats Social Innovation på Jönköping University är fackhögskoleövergripande och har sin placering på Jönköping Academy.

Vad är en social innovation?

”Social innovations are new ideas that meet social needs, create social relationships, and form new collaborations. These innovations can be products, services, or models addressing unmet needs more effectively.”

EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi

Det kan kännas svårt att definiera begreppet men det gör också begreppet vidare, öppnar för fler möjligheter och man riskerar inte att genom en snäv definition missa idéer och nytänkande som kan föra samhället framåt. Vi är ofta mer vana att tänka på innovationer som något som har med teknik att göra. Men att skilja på tekniska och sociala innovationer kan vara riskabelt.

– Det vi många gånger ser som tekniska innovationer är också en social innovation, säger Marlene Ockander, projektledare för MSI på Jönköping University. Hon tar tvättmaskinen som exempel. Den skapade nya möjligheter för kvinnan i familjen, vilket också gör den till en social innovation.

Sociala innovationer handlar om lösningar som bidrar till att flera människor får det bättre, på samhällsnivå. Det behöver inte heller vara en ny uppfinning, men den kan användas till ett nytt problem, i en ny situation. Något som gör att vi inte trampar på i samma gamla fotspår.

Framöver kommer det att arrangeras olika typer av aktiviteter kring sociala innovationer vid Jönköping University, för forskare såväl som allmänhet.

Mötesplats Social Innovation - nationell hemsida

https://socialinnovation.se/

Följ MSI i sociala medier!

Projektledare för MSI - Jönköping University