student

Tentamen och omtentamen

Tentamen och omtentamen

Angående omtentamina i augusti

Ett nytt beslut har fattats som påverkar en del omtentamina i augusti.

En del av omtentorna kommer att ges som salstentamen på campus och en del kommer att ges digitalt och på distans. De flesta är fortfarande digitalt och på distans.

Samtliga omtentamina (inklusive de som ges på campus) kommer genomföras på ett sätt som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad som gäller för den enskilda tentamen framgår vid anmälan och kan också utläsas av tentamensschemat.

Vänligen kontrollera noga vad som gäller för just din tentamen!

Vidare beslut angående tentamina fattas löpande och ju.se/corona uppdateras kontinuerligt med ny information.

Länk till StudentLadok
Länk till skannade tentamen

All tentamen vid Jönköping University koordineras av en gemensam tentamensgrupp.

Anmälan och tentamen

Du gör anmälan via StudentLadok eller via appen JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Gör du anmälan via JU Mobile får du en bekräftelse på din anmälan via e-post. Anmälan via StudentLadok ger ingen bekräftelse via e-post.

Lokal för tentamen läggs löpande in i StudentLadok och JU Mobile och på tentamensscheman på den här sidan några dagar innan tentamenstillfället.

Under tentamen måste du kunna visa giltig fotolegitimation. Högskolans passerkort med fullständigt personnummer och märkt med "Identity Card" får användas som legitimationshandling vid tentamen.

För att kunna göra tentamen via PingPong krävs ett aktivt användarkonto samt inloggning till aktuell PingPong-aktivitet.

Frågor som rör själva tentamen hänvisas till kursansvarig eller examinator.

Tillåtna hjälpmedel

Du bör i förväg känna till vilka eventuella hjälpmedel som är tillåtna på din aktuella tentamen. Om miniräknare är tillåten, så är det någon av följande modeller som gäller (om inget annat anges av kursansvarig): Casio FX-82, Texas TI-30, Sharp EL-W531. Dessa är tillåtna även med tillägg i namnet av ytterligare siffra eller bokstav.

JU mobile

JU mobile är kopplad mot dina kursregistreringar i Ladok och om du har notisfunktionen påslagen får du information både när anmälan öppnar och innan den stänger. Du får även påminnelser.

Tyvärr fungerar inte notiser från JU Mobile till Android-mobiler för närvarande! IT-enheten arbetar på att lösa problemet!

Problem med anmälan

Problem som uppstår med anmälan meddelar du oss via vårt ärendehanteringssystem, så snart som möjligt, dock senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Dubbla tentamen och plussning

Om du har anmält dig till två tentamina som går samtidigt, eller om du läser på JTH och vill plussa, anmäler du detta via vårt ärendehanteringssystem senast 10 dagar före tentamenstillfället.

Ingen extra tid tilldelas studenter som skriver två tentamina. (Villkor för att plussning ska få genomföras är att det finns studenter anmälda)

OBS! JTH har beslutat att plussning inte tillåts, så länge examination måste ske på distans (vilket för närvarande är fallet på grund av coronapandemin). När salstentamina blir möjliga igen, kommer plussning åter att tillåtas.

Särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

  1. Särskilt pedagogiskt stöd beviljas av samordnare för detta stöd: Stöd vid funktionsnedsättning
  2. Du anmäler dig till tentamen via Ladoks webbtjänst.
  3. Inför varje tillfälle anmäler du vilken anpassning du behöver via vårt ärendehanteringssystem
  4. Anmälningarna kan göras så snart Ladoks webbtjänst öppnar men dock senast 10 dagar innan tentamenstillfället.
  5. Kom ihåg att avanmäla om du får förhinder. 

Som student är du informationsbärare av detta stöd och informerar din examinator.

Inskannade salstentamina

Efter rättning av en salstentamen så skannas tentamen in och du får åtkomst till den som en pdf-fil.

Dina skannade tentamina sparas digitalt två år efter betygsdatum, därefter gallras de.

Kom ihåg att spara ner dem på egen dator om du vill ha tillgång till dem under längre tid.

Originaltentamen i pappersformat arkiveras och sparas i en månad efter datum för inskanning. Önskar du begära ut din originaltentamen anmäler du detta genom att lägga ett ärendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du önskar begära rättelse eller omprövning av betygsbeslut kontaktar du din examinator.

Endast salstentamen skannas.

Inspera-tentamina tillgängliga som pdf-fil

Studenter kan få tillgång till sina Inspera-tentor som pdf-fil, så snart de har blivit rättade och bedömda. Tentorna är tillgängliga både i JU-mobile och via exam.ju.se.

Studenter från annan högskola eller universitet (endast svenska lärosäten)

Du som läser vid annat svenskt lärosäte och som vill skriva tentamen på Jönköping Univeristy anmäler detta via vårt ärendehanteringssystem, så snart som möjligt, dock senast 10 dagar innan önskat tentamenstillfälle, för prövning och information. (villkoret är att prövningen sammanfaller med någon av högskolans egen tentam).Länk till Ladok

StudentLadok

 

Länk till skannade tentamen

Skannade tentamen

 

Kontakt

Använd JU:s ärendehanteringssystem för frågor om som rör tentamen.

Du hittar systemet här!