Vid sidan av betygs- och provurvalen kan även annan saklig omständighet beaktas vid urvalet. Hit räknas funktionsnedsättning som innebär att du som sökande har svårt att hävda dig i den ordinarie urvalsprocessen. Du bör därför ha prövat alla möjligheter att förbättra din konkurrenssituation, t.ex. att ha gjort högskoleprovet. Du måste styrka dina skäl med intyg.

Särskild ansökan ska skickas till:
Jönköping University
Antagningen
Box 1026
551 11 Jönköping

För att prövning ska ske krävs:

Förutom anmälan till antagning.se ska en skriftlig ansökan vara Jönköping University tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober.