Specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande i skolan är en fortbildning med syfte att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt i skolan för deltagande lärare och handledare.

Kontakt

Katarina Sebenius, samordnare
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24

På uppdrag av Skolverket genomför Högskolan för lärande och kommunikation, Specialpedagogik för lärande 2019/2020 i Stockholm. Det handlar om att öka lärares förmåga att utforma och anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar så att fler elever når utbildningens mål. Ytterligare syfte är att ett bestående kollegialt lärande utvecklas på skolan.

Information om Specialpedagogik för lärande finns på Skolverkets webbplats

Sidan uppdaterad 2019-09-02

Utbildning
Sidan uppdaterad 2017-08-25
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information