Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, kan erbjuda olika upplägg av kompetensfortbildning inom området språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta arbetssätt gynnar alla elevers språk- och kunskapsutveckling, inte bara elever som nyligen anlänt till Sverige och/eller har ett annat modersmål än svenska.

Genomförande och innehåll

Syftet med utbildningarna är att ge grundläggande kunskaper för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och vänder sig till pedagoger i alla skolämnen och verksamheter.

Med utgångspunkt i ett interkulturellt förhållningssätt behandlas språkets betydelse för inlärning samt vikten av att arbeta med ämnesspråket i alla skolämnen.

Möjlighet finns att anpassa utbildningen till deltagarnas förutsättningar och behov.

Målgrupp

Pedagoger i förskola, grundskola (inkl fritidshem) och gymnasium samt lärare på språkintroduktionsprogram.

Upplägg

Uppdragsutbildning - 7,5 högskolepoäng

Fortbildning som kan sträcka sig över en eller två terminer och erbjuder såväl föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, diskussioner samt handledning. Utbildningen ger akademiska poäng.

Praktiknära paketutbildning

Utbildning med föreläsningar, workshops och handledning, innehållande riktade uppgifter och övningar som utförs i det egna klassrummet.

Föreläsningar (90-minutersmoduler)

Utbildning med flexibelt antal föreläsningar och innehåll. Exempel på möjligt innehåll:

  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i teori och praktik
  • Interkulturalitet
  • Språkets betydelse för identitet och inlärning

Enstaka workshops

Praktiska övningar att använda i det egna klassrummet med fokus på att läsa och/eller skriva.

Bygga svenska

  • Allmänt hållen introduktion för alla pedagoger på en skola eller enhet.
  • Handledning i implementeringen av bedömningsmaterialet Bygga Svenska inriktning: -SVA-lärare eller alla undervisande lärare.

Dialogmöte

En typ av föreläsning där samtalet och det aktiva deltagandet står i fokus via särskild teknik som möjliggör dialog. Vänder sig till större enheter eller till flera mindre enheter som slår sig ihop.

Vem kan delta?

De olika uppläggen ovan kan kombineras och vi skräddarsyr utbildningen efter uppdragsgivarens behov och önskemål.

Och till sist vem kan delta? Följ denna länk för mer information. 

Sidan uppdaterad 2018-12-10

Utbildning
Sidan uppdaterad 2017-08-28
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information