Sen anmälan

Vissa kurser/program blir inte fullsatta. Det finns därför möjlighet att ställa sig i reservkö genom en sen anmälan.

Har du frågor kring anmälan?

​Kontakta Antagningen
Tfn: 036-10 10 50
kl. 10.00-11.30 och 13.30-15.00

E-post: antagning@ju.se

Sen anmälan till kurser/program

Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan till kurser och program som har en Lägg till-knapp på antagning.se15 oktober/15 april är sista ordinarie anmälningsdag till vårens/höstens kurser och program på universitet och högskolor.

 

Tillvägagångssätt för sen anmälan

Sen anmälan kan göras på två olika sätt:

1. Via webben

Webbanmälan görs via antagning.se
Kurser som är öppna för sen anmälan anges som "öppen för sen anmälan" och har en "Välj"-knapp. Observera att när du anmäler dig efter sista anmälningsdag behandlas behöriga sökande efter det datum då anmälan mottagits.

Om du är behörig kommer du att hamna i urvalsgrupp SA/EA. Först efter att alla behöriga sökande i övriga urvalsgrupper har erbjudits plats börjar antagningen av sökande i SA/EA-gruppen. Ett lågt reservnummer i urvalsgrupp SA/EA behöver alltså inte innebära att du kommer att erbjudas en plats.

2. I brevform

Anmälan i brevform gäller bland annat dig som har skyddade personuppgifter eller av någon annan anledning inte kan anmäla dig via antagning.se.
Brevet ska skickas till:

Antagningsservice
838 72 Frösön

Du som har sekretessbelagda personuppgifter skickar ditt brev och meriter till:
VHS, Box 24 070, 104 50 Stockholm.
Detta gäller oberoende av om du söker program eller kurser. Skriv "sekretessbelagda uppgifter" i brevet. Du måste skicka in samtliga åberopade handlingar vid varje anmälningstillfälle, eftersom dina meriter inte sparas i antagningssystemet.

Komplettering och ansökningsförfarande

Sidan uppdaterad 2017-01-03

Utbildning
Sidan uppdaterad 2015-07-09
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information