Ljusdesign

Kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Gör ljusdesign till din framtida arbetsuppgift med gestaltning och/eller teknisk planering för ljus i olika miljöer. Programmet ger dig bred kompetens och verktyg som är anpassade efter en dynamisk bransch.

Ljus påverkar vårt välmående, vår sinnesstämning och vår hälsa. Därför kan bra belysningsplanering förbättra tillvaron för människor. God belysning bidar till trygghet, hälsa och hållbarhet. Under utbildningen lär du dig att skapa belysningsanläggningar som fungerar väl tekniskt, är anpassade till användarens behov, är visuellt komfortabla samt tillför estetik till rummet.

Efterfrågan på effektiv energianvändning och optimerade belysningsanläggningar är stor. En välplanerad belysningsanläggning innebär rätt ljus på rätt plats när du behöver det. Som ljusdesigner blir du en del i byggprocessen och kan bidra med insatser som höjer kvalitén på byggnaden, men även för slutanvändaren.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du åtta veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efterfrågan på ljusdesigners ökar och efter utbildningen kan du till exempel arbeta på konsultföretag, hos armaturtillverkare, på arkitektkontor eller ljusdesignkontor med att projektera belysning för inomhus- eller utomhusmiljö. Utbildningen är bred, planeringsinriktad och anpassad för att ge framtidens belysningsplanerare goda verktyg för att bli en del av en bransch där utvecklingen går snabbt framåt.

Bildspel: 3 år inom Ljusdesign

Studentprojekt och programaktiviteter

Studenter på programmet Ljusdesign genomförde hösten 2016 ett samarbete med Dalslands kanal för att ljussätta Håveruds kanal. Invigning av den nya belysningen sker i september 2018.

Kolla in filmen om Ljusdesign

Ljusdesign på Linkedin

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 40
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: HJ-52516
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign

År 1

Forma med ljus 12 hp
Perception och kommunikation 6 hp
Tillämpad matematik och fysik 6 hp
Grunder i belysningsteknik 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Projektbaserad interiör ljusdesign 12 hp
Projekteringsstöd för belysningsplanering 12 hp

År 2

Projektbaserad exteriör ljusdesign 15 hp
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 15 hp
Ljus för hälsa och välmående 6 hp
Byggprocessen i anknytning till ljusdesign 6 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp
Näringslivsförlagd kurs 12 hp

År 3

Valbara kurser:
Dagsljusprojektering
15 hp
Ljus för expo och event 15 hp

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Valbara kurser:
Programskrivning
9 hp
Armaturdesign 9 hp

Belysningsvetenskap 6 hp
Affärsmannaskap 9 hp
Examensarbete 15 hp


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 15 mars)
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information