Kurser

Fler sökalternativ
Dina val:
Termin: 2020ht
Typ: Fristående

A

Academic Social Responsibility (ASR)

7,5 hp

Agil produktionsutveckling

5 hp

Aktivitetens betydelse för hälsa I

7,5 hp

An Occupational Perspective of Health I

7,5 hp

An Occupational Perspective of Health II

7,5 hp

Att leda för karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv

7,5 hp

Att skriva barnlitteratur - litterär gestaltning i bilderboken I

15 hp

Automation - möjligheter och utmaningar

5 hp

B

Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer

7,5 hp

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

7,5 hp

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning

7,5 hp

Bild för grundlärare, 1-15 hp

15 hp

Bild för grundlärare, 16-30 hp

15 hp

Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet

30 hp

Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet

30 hp

Bild, ämnesfördjupning - färg

7,5 hp

Business Statistics 1

7,5 hp

Business Statistics 2

7,5 hp

C

Chef- och ledarskap i socialt arbete

7,5 hp

Co-production in Health and Welfare

7,5 hp

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

7,5 hp

Communication in a Cross-Cultural Context

7,5 hp

D

Datorsimulering i fysik och teknik

6 hp

Det operativa ledarskapet

15 hp

Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I)

7,5 hp

E

Engelska för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet

30 hp

Engelska, 1-30 hp

30 hp

Engelska, 31-60 hp

30 hp

Evidensbasering inom hälsa och välfärd

7,5 hp

Existentiella perspektiv på lärares uppdrag och undervisning från förskola till gymnasium

15 hp

Explainable Artificial Intelligence

3 hp

F

Feministisk filosofi och etik: en introduktion

7,5 hp

Flervariabelanalys

7,5 hp

Folkmordens historia under 1900-talet

7,5 hp

Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000

4 hp

Från Elvis till nästa stora grej: Att förstå samhället genom populärkultur

7,5 hp

Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling

7,5 hp

G

Genus och kultur i ett globalt perspektiv

7,5 hp

Geografi, 16-30 hp

15 hp

Geriatrik

7,5 hp

Gerontologi - perspektiv, teori och metod

7,5 hp

Gerontologi, grundkurs

7,5 hp

Gränser ur ett socialt perspektiv

7,5 hp

H

Handledarutbildning VFU II

2,5 hp

Handledarutbildning-VFU

7,5 hp

Handledda samtal

7,5 hp

Handledda samtal 2

7,5 hp

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning I

7,5 hp

I

Imperialism och världskrig, 1880-1945

7,5 hp

Interkulturell och internationell kommunikation

7,5 hp

Internationella relationer

7,5 hp

Introduction to Medical Sciences - Bridging Course

15 hp

J

JTH World Solar Challenge: Del 1 (3)

15 hp

JU World Solar Challenge: Projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring - Del 1 (3)

15 hp

Jihadism och terrorism

7,5 hp

K

Kreativt skrivande - litterär gestaltning II

15 hp

Källkritik bland viraler, alternativa fakta och fejkade nyheter

7,5 hp

L

Leadership in Crisis Management

7,5 hp

Lean Produktion

7,5 hp

Litteraturvetenskap, 16-30 hp

15 hp

Lärande, undervisning och bildning

7,5 hp

M

Microeconomic Principles and Mathematics for Economics

7,5 hp

Musik för Grundlärare I, 1-15 hp

15 hp

Musik för Grundlärare II, 16-30 hp

15 hp

Musik och musikdidaktik I

7,5 hp

N

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 1-3, (1–15). Ingår i Lärarlyftet

15 hp

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4–6, (1–30). Ingår i Lärarlyftet

30 hp

O

Occupational Therapy, Evidence-based Practice I

7,5 hp

Omvårdnad, examensarbete

15 hp

P

Patientsäkerhet I

7,5 hp

Pedagogik I

30 hp

Pedagogik och samhälle

7,5 hp

Podcastradio

7,5 hp

Politisk psykologi

7,5 hp

Projektledning

15 hp

Projektledning

7,5 hp

Psykologi, 1-30 hp

30 hp

R

Religion, samhälle och våld

7,5 hp

Religionskunskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet

45 hp

S

Sociala medier i teori och praktik

7,5 hp

Socialt arbete med barn, unga och familj

7,5 hp

Socialt arbete, examensarbete I

15 hp

Socialt arbete, metod och examensarbete

22,5 hp

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik

7,5 hp

Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman

7,5 hp

Sociologi

15 hp

Sociologi, 31-60 hp

30 hp

Specialpedagogik i förskolan

7,5 hp

Specialpedagogik, grundkurs

7,5 hp

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

7,5 hp

Strömmande media, dagens samhälle och kulturellt minne

7,5 hp

Svenska för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet

30 hp

Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning

30 hp

Svenska som andraspråk 2

15 hp

Svenska som andraspråk I

30 hp

Sweden in the Global Economy

7,5 hp

T

Theory of Science and Scientific Method

15 hp

Tillgänglighet vid olika funktionsnedsättningar

7,5 hp

U

Underhåll för produktionsprestanda

5 hp

Utomhuspedagogik - höst

7,5 hp

Utomhuspedagogik med teckenkommunikation

7,5 hp

V

Vad är historia och varför är det viktigt? Historiedidaktik, historiebruk och källkritik

7,5 hp

Varulvar, vampyrer och väsen - skräck i litteratur och andra media från antiken till idag

7,5 hp

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa

7,5 hp

Vetenskaplig metod

15 hp

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod

15 hp

Videoredigering i After Effects

7,5 hp

Videoredigering och rörlig bild

7,5 hp

Våld i nära relationer bland äldre

4,5 hp

Å

Åldrande och hälsa

7,5 hp