Magisterprogram i gerontologi

Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi, 60 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din professionalitet i mötet med äldre personer och deras närstående men även i samarbetet med andra professionella aktörer.

Utbildningen är tvärprofessionell och vänder sig till dig som har intresse för äldre och åldrande. Du ges möjlighet att vidareutveckla din kompetens inom prevention, hälsa och åldrandet ur ett livslopps- och utvecklingsperspektiv.

Kurserna ger dig aktuella forskningsbaserade kunskaper om socialt, biologiskt och psykologiskt åldrande. Kurser som ingår för att erhålla magisterexamen i gerontologi – läran om äldre och åldrande – har alla en tvärprofessionell ansats.

Innehållet är brett och sträcker sig från undervisning om det normala åldrandet, äldres delaktighet i civilsamhället, hälsopromotion och prevention till att ge fördjupad kunskap om psykologiska, sociala och biologiska förändringar ur ett livsloppsperspektiv.

Studierna ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper såväl teoretiskt som metodologiskt. På avancerad nivå är det värdefullt att utifrån en vetenskaplig grund kunna kritiskt och systematiskt integrera gerontologiska teorier och evidens för att analysera, bedöma och argumentera kring komplexa frågeställningar på såväl individ- som samhällsnivå. Kurserna ges på halvfart och är huvudsakligen webbaserade.

Programmet leder fram till en Magisterexamen i gerontologi. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet gerontologi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp.

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap samt Välfärd och socialvetenskap.

Det finns också möjlighet att bygga på magisterexamen till en master i gerontologi (se Nordic Master's Degree Programme in Gerontology, NordMaG).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 20
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-MS178
Behörighet: Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp eller motsvarande utländsk examen, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.
Urval: Avancerad nivå
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi.

År 1

Kurs

HP

Period

Studietakt

Gerontologi perspektiv, teori och metod (kurs i huvudämnet)

7,5 hp

v 35-44

Halvfart

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod

15 hp

v 45-13

Halvfart

Teamsamverkan i en föränderlig organisation (samläses med andra program)

7,5 hp

v 14-23

Halvfart

År 2

Kurs

HP

Period

Studietakt

Åldrande och hälsa (kurs i huvudämnet)

7,5 hp

v 35-44

Halvfart

Evidensbasering inom hälsa och välfärd (valbar, samläses med andra program)

7,5 hp

v 45-03

Halvfart

Geriatrik (valbar)

7,5 hp

v 45-03

Halvfart

Gerontologi examensarbete I (kurs i huvudämnet)

15 hp

v 04-23

Halvfart

(OBS! Kurserna som ingår i magisterexamen kan också sökas som fristående kurser)

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)