3D-teknik

Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik, 120 hp

Studieort: Värnamo

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Utbildningen 3D-teknik förbereder dig för ett arbetsliv i kreativa och sociala miljöer med fokus på problemlösning, nytänkande och teknisk utveckling av nya, miljövänliga produkter.

Genom ett tätt samarbete med regionens ledande teknikföretag har vi tagit fram en utbildning som täcker företagens framtida kompetensbehov. Under hela utbildningen tränas du i att driva projektarbeten framåt och ansvara för att resultat uppnås. Du får arbeta med skarpa projekt hos våra partnerföretag i flera kurser. Detta ger dig praktisk erfarenhet av yrkesrollen och goda kontakter i branschen redan före examen. Du erbjuds även att genom-föra ett antal certifieringstester (CSWP med flera) som är framtagna av branschen. Certifieringarna är ett bevis på stort kunnande inom CAD och är internationellt gällande.

Utbildningen är förlagd till Campus Värnamo som finns i Gummifabriken i Värnamo. Här samverkar näringsliv, utbildning och kultur i häftiga lokaler med en gemensam agenda för tillväxt.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under drygt 14 veckor får du omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på företag. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen har du kompetens att arbeta i ett konstruktionsteam i processen från idé till färdig produkt och du är bland annat bra på att rita, konstruera och ta fram tillverkningsunderlag med CAD. Du kommer att kunna arbeta som konstruktör eller produktutvecklare. Din yrkesroll kan innehålla uppgifter som prototypframtagning, konstruktionsberäkningar, materialval, design, 3D-modellering, simuleringar eller CAD-support.

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52502
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik

År 1

Introduktion till produktutveckling och konstruktion 10 hp
Matematik för tekniska beräkningar 9 hp
Grundläggande mekanik 11 hp
Hållfasthetslära och konstruktionsmaterial 15 hp
Tillverkningsmetoder och FEM-analys 15 hp

År 2

Produktionsberedning och kalkyl 15 hp
Konstruktion och Teknisk dokumentation 1 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 1 6 hp
Konstruktion och Teknisk dokumentation 2 6 hp
Examensarbete 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 2 15 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)
  • Tekniska Högskolan