Husbyggnadsteknik / Väg- och vattenbyggnadsteknik

Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg och vattenbyggnadsteknik, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Hus, vägar, broar och andra anläggningar behöver ingenjörer som kan bygga och ta hand om dem. Programmet utbildar dig i hela byggprocessen – från planering och projektering till produktion och förvaltning.

För att förbereda dig för ett efterfrågat yrke på marknaden läser du ämnen inom samhällsplanering, byggteknik, konstruktion, produktion och förvaltning. Detta kompletteras med byggnadsinformationsmodellering där all information samlas i en digital modell som i sin tur används för analyser, simuleringar och presentationer. Du studerar även projektledning, ekonomi och entreprenörskap. Efter första året väljer du mellan inriktningarna Husbyggnadsteknik eller Väg- och vattenbyggnadsteknik.

Husbyggnadsteknik

Du lär dig alla led i en byggnads tillkomst och användning – från utformning och planlösning, konstruktion och produktion till förvaltning. I alla delar är kretsloppstänkande en viktig förutsättning.

Väg- och vattenbyggnadsteknik

Du lär dig utforma, projektera, bygga och förvalta inom denna sektor. Det kan handla om vägar, broar, vattenförsörjnings- och miljöanläggningar, vattenbyggnader och andra anläggningsbyggnader.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen kan du arbeta som byggnadsingenjör – ett yrke med stor efterfrågan. Du kan arbeta med projektering inom arkitekt- eller konstruktionsledet, i produktionen på ett entreprenadföretag eller inom förvaltningssektorn samt som konsult.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 55
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52515
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik

Teknisk bastermin och Tekniskt basår - en möjlighet för dig som inte har behörighet
Har du läst Matematik 3b kan du gå Teknisk bastermin med start i januari för att få behörighet till programmet med start i augusti samma år.
Har du läst Matematik 1a eller 1b eller 1c kan du gå Tekniskt basår med start i augusti för att få behörighet till programmet i augusti påföljande år.

År 1

BIM 1 Modellering och presentation 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1 7,5 hp
Byggnadsmekanik 7,5 hp
Envariabelanalys 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Matematisk statistik 6 hp
Mätteknik och GIS 9 hp
Samhällsbyggnad 9 hp

År 2

Geoteknik 6 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Produktionsstyrning 6 hp
Vetenskapligt arbetsätt och kommunikation 6 hp

Valbar inriktning: Husbyggnadsteknik
BIM 2 Analys och dimensionering – Hus 6 hp
Bostadsplanering 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp

Valbar inriktning: Väg- och vattenbyggnadsteknik
BIM 2 Analys och dimensionering - Väg och vatten 6 hp
Hydraulik och hydrologi
6 hp
Material och teknik för anläggning 6 hp

År 3

Byggherre och förvaltning 6 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Examensarbete
15 hp
Utredningsmetodik 3 hp

Valbar inriktning: Husbyggnadsteknik
BIM 3 Analys och verifiering - Hus 3 hp
BIM 4 Projektering och produktion – Hus 9 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Geokonstruktion och stomstabilitet 6 hp
Konstruktionsteknik 2 6 hp

Valbar inriktning: Väg- och vattenbyggnadsteknik
BIM 3 Krav och verifiering – Väg och vatten 3 hp
BIM 4 Projektering och produktion - Väg och vatten
9 hp
Geokonstruktion och stomstabilitet
6 hp
VA-teknik 6 hp
Väg och trafikteknik 6 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)
  • Tekniska Högskolan