Inbyggda system

Högskoleingenjörsexamen i Datateknik, inriktning Inbyggda system, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Modern produktutveckling handlar till stor del om programmering. Är det något som lockar dig? Vi erbjuder en utbildning där du studerar till programmerare av inbyggda system för att kunna ge funktion till produkter som mobiltelefoner, mikrovågsugnar och bilar.

Att programmera inbyggda system kräver god förståelse om både datorns uppbyggnad och produkten den sitter i. Programvaran är inte något som enbart körs i en svart låda, utan är helt integrerat med produkten. En gedigen bas i datateknik kompletterat med kurser i elektroteknik ger dig den bredd som öppnar arbetsmarknaden inom hela produktutvecklingskedjan. Du kommer att se världen med nya ögon och kunna förbättra olika saker med några rader kod.

Som dataingenjör med förmåga att programmera allt från processorn som styr klimatanläggningen i en bil till en ren pc-programvara, kommer du att vara mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Som dataingenjör inom inbyggda system kan du arbeta med produktutveckling i många olika roller. Du kommer med stor sannolikhet att jobba i projektform, och ofta i en internationell miljö. Efterfrågan på programmerare med denna unika kombination av kunskaper är i dag mycket stor.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 40
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52206
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Datateknik, inriktning Inbyggda system

Teknisk bastermin och Tekniskt basår - en möjlighet för dig som inte har behörighet
Har du läst Matematik 3b kan du gå Teknisk bastermin med start i januari för att få behörighet till programmet med start i augusti samma år.

Har du läst Matematik 1a eller 1b eller 1c kan du gå Tekniskt basår med start i augusti för att få behörighet till programmet i augusti påföljande år.

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.

År 1

Datateknisk introduktionskurs 7,5 hp
Diskret matematik 7,5 hp
Introduktion till programmering 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Datastrukturer och algoritmer 7,5 hp
Introduktion till elektronik 7,5 hp
Objektorienterad programmering 7,5 hp
Enchipsdatorer 7,5 hp

År 2

Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 hp
Envariabelanalys
9 hp
Operativsystem 7,5 hp
Elektriska gränssnitt 7,5 hp
Android och gränssnittsdesign 7,5 hp
Digitalteknik med VDHL 7,5 hp
Gruppdynamik 3 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp

År 3

Mjukvaruprojektmetoder 7,5 hp
Ekonomi och företagande 7,5 hp
Utlandsstudier/Valbara kurser, totalt 15 hp, exempelvis:
Matematisk statistik
User Research
Al/Machine Learning
Information Security

Forskningsmetoder i datateknik och informatik 7,5 hp
Intelligenta mobila system 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)
  • Tekniska Högskolan