Industriell ekonomi och produktionsledning

Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Industriell ekonomi och produktionsledning

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020   


Till ansökan (öppnar 16 mars)

Tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter påverkar varandra för att företag ska nå ökad produktivitet. Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att utveckla, effektivisera och leda tjänste- och produktionsprocesser.

Näringslivet har, speciellt inom den varuproducerande sektorn, ett stort behov av ingenjörer som har kunskap inom produktutveckling och produktion. Det är inte ovanligt att ingenjörer får en befattning som kräver kunskaper i ekonomi, produktionsteknik, logistik, kvalitet och arbetsorganisation. Utbildningen är inriktad på att ge studenten insikt i hur teknik och ekonomi påverkar varandra i olika delar av förädlingskedjan. Denna utbildning ger dig därför omfattande kunskaper i naturvetenskap och teknik, kombinerat med ekonomi, produktionssystem, produktutveckling, arbetsorganisation och kvalitet.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Programmet utbildar framtida ingenjörer och ledare med tvärvetenskaplig kompetens att hantera och utforma hållbara värdeoch försörjningskedjor samt genomföra förändringsarbete. En sådan profil är mycket attraktivt för moderna, globala företag och organisationer som verkar inom områdena inköp, kvalitet, produktion och logistik.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 40
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52208
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Industriell ekonomi och produktionsledning

Teknisk bastermin och Tekniskt basår - en möjlighet för dig som inte har behörighet
Har du läst Matematik 3b kan gå läsa Teknisk bastermin med start i januari för att få behörighet till programmet med start i augusti samma år.
Har du läst Matematik 1a eller 1b eller 1c kan du gå Tekniskt basår med start i augusti för att få behörighet till programmet i augusti påföljande år.

År 1

Envariabelanalys 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Mekanik  6 hp
Introduktion till produktframtagning 9 hp
Industriell ekonomi 6 hp
Konstruktionsmaterial 7,5 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Introduktion till konstruktion 3 hp
Arbetsorganisation och arbetsmiljö 6 hp

År 2

Hållfasthetslära 6 hp
Konstruktionselement 6 hp
Material- och produktionsstyrning 6 hp
Logistik 6 hp
Tillverkningsteknik 6 hp
Kvalitetsteknik 7,5 hp
Produktionsekonomi 7,5 hp
Kvalitets- och verksamhetsutveckling 7,5 hp
Produktionsteknik 1 7,5 hp

År 3

Tekniska rapporter 3 hp
Näringslivsförlagd kurs 12 hp
Produktionsteknik 2 7,5 hp
Innovation 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Valbara kurser 15 hp:
Flervariabelanalys 7,5 hp
Inköpslogistik 7,5 hp
Affärsjuridik 7,5 hp
Diskret matematik 7,5 hp

 

 

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)
  • Tekniska Högskolan