Produktutveckling med möbeldesign

Högskoleexamen med inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign, 120 hp

Studieort: Nässjö

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Vill du jobba med produktutveckling, formgivning och design inom exempelvis möbel- och inredningsbranschen? Förbered dig på ett optimalt sätt med en utbildning som betonar samspelet mellan design, marknad, tillverkning, miljö och kvalitet.

Vägen till en färdig möbel eller fulländad inredning kräver olika typer av kompetenser.

Programmet förbereder dig för att bli en designmedveten produktutvecklare med hög kompetens inom möbel- och inredningsbranschen. Du kommer kunna formge, konstruera och marknadsföra möbler. Du utvecklar en helhetssyn på designprocessen och djupare kunskap inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design. Under utbildningen arbetar du med samtliga steg i designprocessen som kreativitet, skisser, CAD, prototyptillverkning och presentation. Du lär dig även visualisera möbler och inredningar och formge marknadsföringsmaterial.

En viktig del av utbildningen är hur möbler kan utformas med hänsyn till en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling. Med den insikten kan du medverka till att framtidens möbler blir ännu bättre.

Utbildningsort

Utbildningen är förlagd till Träcentrum i Nässjö. För att du ska få med dig aktuella kunskaper har utbildningen nära samverkan med bran­schen. Företagsrepresentanter har majoritet i programmets ledningsgrupp, och utbild­ningens sista nio veckor är näringslivsförlagda, där du arbetar praktiskt i din kommande yrkesroll. Du kan vara på företag både natio­nellt och internationellt.

Praktik

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efter avklarad utbildning kan du arbeta inom områden som inköp, tillverkning och försäljning. Du kan även arbeta som konstruktör, formgivare, 3D-modellerare, beredare eller projektledare. Den allsidiga erfarenheten av olika CAD- och visualiseringsprogram gör dig lämpad för roller inom konstruktions-, inrednings-och mässföretag.

Kolla in filmen om Produktuveckling med möbeldesign

TALK ABOUT IT på Stockholm Furniture Fair

Inom design talar vi mycket om behov. Hur tillgodoser vi behov, och för vem? Hur känner vi oss inkluderade eller exkluderade? Studenterna på utbildningen ville jobba med ett tema kring att det finns olika slags behov. I arbetet ingick för grupperna att ta fram en story som på djupet analyserar och reflekterar över olika behov, och om olika grunder till diskriminering. Deras berättelser har använts som inspiration och förmedlas, direkt eller indirekt, genom möblerna som visas upp. Studenterna skapade utifrån temat ”TALK ABOUT IT” sju unika och nyskapande möbler.
Målet har varit att skapa möbler som är vackra, innovativa och funktionella, men som även förmedlar något mer. Studenterna har velat uppmärksamma ett ämne som de tycker är viktigt, och öppna upp för dialog och väcka tankar.

De sju möblerna visades i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair 2019 i en monter som studenterna själva har designat och tillverkat.

Kolla in studenternas projektarbeten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Nässjö
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: HJ-52182
Behörighet: Grundläggande behörighet
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleexamen med inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign

År 1

CAD 1 med ritteknik 9 hp
CAD 2 med rapid prototyping 6 hp
Designmetodik med projektarbete 9 hp
Materialteknik och möbelkonstruktion 6 hp
Mekanik och hållfasthetslära 9 hp
Möbeldesign 1 9 hp
Prototyptillverkning 6 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

År 2

Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 hp
Examensarbete 9 hp
Marknadsföring och försäljning 6 hp
Möbeldesign 2 12 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 15 hp
Visualisering med inredningsarkitektur 9 hp


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 16 mars)
  • Tekniska Högskolan
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information