Produktutveckling och design

Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Har du ambitionen att kunna utveckla produkter genom kreativitet, innovativ förmåga, expertis och ett metodiskt tillvägagångssätt? Produktutveckling och design ger dig bred kunskap och skapar förståelse för hela produktutvecklingsprocessen.

Inom näringslivet är produktutveckling en av de absolut viktigaste verksamheterna. Produktutveckling är ett brett område och du får både teoretisk och praktisk kunskap om produktutvecklingsprocessens alla delar från idé och råvara till återvunnen produkt. Du kommer också att lära dig olika design-, konstruktions- och produktionsmetoder samt få praktisk erfarenhet av dessa genom produktutvecklingsprojekt och projektkurser med företagskontakt. Eftersom hänsyn också tas till produktens hela livscykel kommer du att lära dig produktutveckling med ett utpräglat helhetstänkande.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

"Det jag kan konstatera efter min praktik är att jag ser positivt på mitt framtida yrke, att få arbeta med problemlösning och att få arbeta nära andra människor för att skapa och förbättra produkter och på så vis, genom innovation driva samtiden och samhället framåt!"

- Max Hahne, student Produktutveckling och design.

Efter studierna kan du bland annat arbeta som innovativ produktutvecklare, konstruktör eller vara delaktig i projektledning. Inom näringslivet är det stor efterfrågan på ingenjörer med helhetstänk som kan arbeta som produktutvecklare med kunnande inom industridesign, konstruktion eller tillverkning. Din arbetsgivare hittar du oftast bland tillverkande företag eller inom konsultbranschen.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 60
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52209
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design

Teknisk bastermin och Tekniskt basår - en möjlighet för dig som inte har behörighet
Har du läst Matematik 3b kan du gå Teknisk bastermin med start i januari för att få behörighet till programmet med start i augusti samma år.
Har du läst Matematik 1a eller 1b eller 1c kan du gå Tekniskt basår med start i augusti för att få behörighet till programmet i augusti påföljande år.

År 1

Introduktion till produktframtagning 9 hp
Industriell ekonomi 6 hp
Envariabelanalys 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Konstruktionsmaterial 7,5 hp
Industriell design 1 3 hp
Flervariabelanalys 7,5 hp
Mekanik 1 6 hp
Konstruktion 6 hp

År 2

Hållfasthetslära 6 hp
Industriell design 2 6 hp
Industriell ytmodellering 6hp
Konstruktionselement 6 hp
Tillverkningsteknik 6 hp
Hållbar produktutveckling 7,5 hp
Grundläggande termodynamik och transportfenomen 3 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Valfri kurs inom programmets profil:
Grundläggande FEM-analys 7,5 hp

År 3

Produktutvecklingsprojekt 15 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Komponentgjutning 7,5 hp
Innovation 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Valbara kurser:
Konstruktion och beredning i parametrisk CAD 7,5 hp
Mekanik 2 7,5 hp
Kvalitetsteknik 7,5 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)
  • Tekniska Högskolan