Svenskt Aluminium

Svenskt Aluminium är en branschorganisation som representerar svensk aluminiumindustri och har som vision att bland annat öka kunskapen hos studenter och utbildningsinstitutioner om materialet aluminium och de möjligheter som finns inom denna industri.

2021-11-09