Avtalet gäller 2022 och omfattar publicering i både hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter från BMJ.


Bra att veta:


BMJ:s information till författare