Avtalet gäller 2021–2023 och inkluderar obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i alla hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter från förlaget.


Bra att veta:


Artiklar publiceras med öppen tillgång: