Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar publicering i cirka 365 hybridtidskrifter och cirka 90 öppet tillgängliga tidskrifter.


Bra att veta:


Oxford University Press beskrivning av publiceringsprocessen