Avtalet gäller 2022–2024 och omfattar publicering i förlagets alla hybridtidskrifter (drygt 1 350) och alla öppet tillgängliga tidskrifter (drygt 260).


Bra att veta:

 

Wileys beskrivning av publiceringsprocessen