Search toggle

Litteraturreferenser - så skriver du

Akademiska texter ska redovisa författarens egna forskningsresultat och ställningstaganden, men också förhålla sig till den forskning som redan presenterats.

Så kan biblioteket hjälpa dig med referenser

Här hittar du information om hur du skriver enligt de vanligaste systemen.

Vi rättar inte dina referenser, men kan vägleda dig utifrån de olika guiderna.

Kontakta oss via Fråga biblioteket.

Du kan också boka tid med Studieverkstaden. Läs mer här.

Genom att referera till tidigare forskning kan författaren stärka sin egen argumentation och trovärdighet. Det är dock viktigt att allt som inte är författarens egna tankar, slutsatser eller omdömen har en hänvisning till det material som informationen är hämtad ifrån. Att inte hänvisa till de källor man använder eller att felaktigt använda andras formuleringar, bilder, tabeller och diagram innebär att man gör sig skyldig till plagiering.

För att en läsare ska kunna kontrollera uppgifter och snabbt sätta sig in i ämnet är det viktigt att vara noggrann och konsekvent när man anger referenser. Det finns flera olika stilar för referensskrivning, vilken stil man ska använda i en uppsats eller ett examensarbete bestäms av respektive fackhögskola, avdelning eller handledare.

Se också

Hantera referenser med EndNote

Du som är student vid JU har tillgång till onlineversionen av EndNote, ett referenshanteringsprogram som hjälper dig att skriva citeringar och referenser på ett korrekt och enhetligt sätt.

Sidan uppdaterad 2020-08-25