Individer och företag vinner på att tänka i termer av livslångt lärande. Encell utvecklar, samlar och sprider kunskap om lärande arbetsliv.

Centrum för yrkeskunnande

Per-Olof Thång, Fil. Dr. och professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik berättar om aktuella händelser inom Centrum för yrkeskunnande. Klicka här för att komma till filmen Öppnas i nytt fönster..

 

Intervju om lärande arbetsliv

Mattias Karlsson är lärarutbildad och driver ett utbildningsföretag. I en intervju delar han med sig av sina erfarenheter och ger några tips på hur man kan organisera kompetensarbetet i en organisation. Klicka här för att komma till intervjun Öppnas i nytt fönster..

 

A&Os lilla kompetensparlör

I denna parlör av A&O får du koll på begrepp som arbetsplatslärande, kompetensförsörjning och lärande organisation.

Ladda ner parlören här Pdf, 435.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetslivets utveckling i västvärlden utmanas av omfattande strukturella förändringar. En av dem är de stora pensionsavgångar som redan sker i stor skala. Det medför att kunskap som de äldre medarbetarna besitter inte alltid tas tillvara. Följden blir att mycket kunskap och erfarenhet riskerar att gå förlorad. Dessutom kan yngre medarbetare behöva onödigt lång inskolningstid i kvalificerade uppgifter på grund av ineffektiva lärprocesser. I den internationella konkurrensen måste länder som Sverige satsa på att excellera inom kunskapsgenerering och kunskapsöverföring.

I och med att den vetenskapliga kunskapen inte utnyttjas fullt ut i verksamheternas utveckling minskar möjligheterna för företag och organisationer att hantera sina mänskliga resurser — framför allt ifråga om nyckelkompetenser. Ur nationalekonomiska, företagsekonomiska och humanperspektivet finns mycket att vinna på att använda sig av det vuxenpedagogiska kunnandet som finns i våra akademiska miljöer.

Samverkan för lärande i arbetsliv

Det finns ett flertal nätverk som samverkar kring kompetensutveckling. Här länkar vi till några av dem.

APeL

APeL är ett nationellt centrum för interaktiv och kritisk forskning inom arbetsplatslärande, tillväxt och regional utveckling. Läs mer om APel här.

Kollegiet för yrkeskunnande

Kollegiet för yrkeskunnande sätter kunnande inom olika yrkesområden i fokus och är en mötesplats för näringsliv, branschorganisationer, offentlig sektor, yrkesverksamma och studenter. 

HELIX

HELIX Competence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och arbetsmarknadsorganisationer (Triple-helix-samarbete). Läs mer om Helix här.

LINA

LINA står för Lärande i och för det nya arbetslivet och är en forskningsmiljö vid Högskolan Väst. LINA bedriver forskning inom området arbetsintegrerat lärande. Läs mer om LINA här.