Betydelsen av generationsöverskridande lärande är något som uppmärksammas allt mer på flera håll i Europa. Här listas några projekt och organisationer som arbetar med just detta.

Bok om lärande mellan generationer

I oktober 2014 publicerades boken "Learning across Generations in Europe: Contemporary Issues in Older Adult Education".

Boken är uppbyggd på tre teman: "teori och policy för äldres lärande", "ålder som kategori och åldrande som en process" samt "generationsöverskridande lärande".

Ett flertal experter på området har bidragit med var sitt kapitel och Ann-Kristin Boström från Encell har skrivit kapitlet "Intergenerational Learning and Social Capital".

Age Action Alliance

The Age Action Alliance was launched in 2011 in response to a growing recognition of the need to respond to an ageing society. Our vision is to improve the quality of later life through partnership working between members and older people; creating communities where older people feel secure, valued and able to contribute to society.

ECIL - European Certificate in Intergenerational Learning

ECIL är en förkortning av European Certificate in Intergenerational Learning och är ett tvåårigt EU-projekt som pågick mellan 2012 och 2014. Projektet syftade till att utveckla en distansutbildning i generationsöverskridande lärande i fem olika länder: Storbritannien, Slovenien, Spanien, Bulgarien och Sverige.

Generations United

Generations United’s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mission is to improve the lives of children, youth, and older adults through intergenerational collaboration, public policies and programs for the enduring benefit of all. For nearly three decades, Generations United has been the catalyst for policies and practices stimulating cooperation and collaboration among generations, evoking the vibrancy, energy and sheer productivity that result when people of all ages come together.

Näktergalen Senior

Näktergalen Senior som startade 2008 vänder sig till studenter vid Malmö högskola och till seniorer i åldern 70+ i Malmö. Syftet med Näktergalen Senior är att studenter och seniorer ska få möjlighet att mötas regelbundet och ha ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Klassmorfar i skolan

Klassmorfarföreningen är en ideell förening som arbetar för att barnen ska ha tillgång till engagerade och lämpliga vuxna i skolmiljön.
Riksföreningen Klassmorfar är verksam sedan 1997. Verksamheten finns i nio av Sveriges län samt i Västra Götalandsregionen med Norrbotten som nordligaste del.

TEAL: Transitions into Enterprise for Adult Learners

Learning how to manage transitions are useful skills for life. TEAL
brings together organisations engaged in informal adult learning to
share best practice and experiences as well as 50+ learners to share
their experiences and needs. The aim is to help them to re-engage with a
love of learning, with a view to make the decision to learn about
starting up in business. TEAL focuses on learner participation in
addition to teaching methods in adult education; with partners sharing
their expertise in teaching older learners, for instance through
mentoring, coaching and E-Inclusion tools.

Together Old and Young – TOY

The purpose of the TOY Programme is to promote intergenerational learning and create new possibilities for senior citizens and young children to learn together and benefit from each others' company. We believe that this is more important than ever before across the world.

The TOY Programme originated in the EU funded TOY Project (2012-2014) which took place in seven countries: Ireland, Italy, Slovenia, Spain, the Netherlands, Poland and Portugal.