Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, FNV

FNV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vill stärka den nordiska identiteten genom att främja det nordiska inslaget i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete. FNV, bildades 1970 och omfattar åtta studieförbund från fyra nordiska länder och Åland.

Föreningen för folkbildningsforskning

Föreningen för folkbildningsforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett forum där folkbildningsforskare och praktiker från folkbildning, arkiv och bibliotek möts.

Näringsliv och Samhälle, SNS

SNS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

Riksföreningen Lärvuxpedagogerna

Riksföreningen Lärvuxpedagogerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fungerar som ett nätverk för lärare, skolledare och andra intresserade inom vuxenutbildning för personer med begåvningshandikapp, förvärvade hjärnskador, autism eller autismliknande drag.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar med frågor kring kompetens och lärande med utgångspunkt från företagarnas behov.

SVERD

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. SVERD verkar för att alla människor ska ha möjlighet att nå information och kunskap via olika fysiska och virtuella vägar.

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS

ViS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer med kärnfrågorna bättre infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och pedagogisk utveckling.