• Månadens forskarintervju Christian Eidevald

    I månadens forskarintervju får ni träffa Christian Eidevald, lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation.
  • Kan språket förändra världen?

    Nationalekonomiska teorier kan inte förklara den explosionsartade tillväxt som skett i världen under de senaste 200 åren. En nyckel för att förstå utvecklingen är att se på språkets betydelse för kreativitet och innovation, menar Deirdre McCloskey.