• Vuxenutbildning i Samverkan gav (h)järnkoll på vuxenutbildning

    Den 19 mars slogs portarna upp till årets ViS-konferens i Stockholm. Ungefär 700 nyfikna besökare från hela landet hade letat sig dit för att ta del av inspirerande föreläsningar, seminarier och diskussioner. Även Encell var på plats för att delta på två spännande konferensdagar med temat "(H)järnkoll på vuxenutbildning".
  • Månadens forskarintervju Song-ee Ahn

    Song-ee Ahn är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning kring internationell mobilitet bland studenter och om sitt intresse för den sociomateriella aspekten i lärande.