• Ny bok om det bekännande samhället

  "The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning" är titeln på en ny bok av Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt vid Linköpings universitet.
 • Äldre som resurs för unga på arbetsmarknaden

  I Västerbotten pågår projektet Generations där syftet är att lyfta fram metoder för att både äldre och yngre ska ha en naturlig plats på arbetsmarknaden. Hittills har man kartlagt modeller för generationsskiften mellan dem som närmar sig slutet av sin yrkesmässiga karriär och dem som är på väg in på arbetsmarknaden. Nu ska dessa modeller prövas och spridas.
 • Behov av nätverk i vuxenutbildning

  Marianne Paulsson på Pauli gymnasium i Malmö har under tre terminer arbetat med flexibla studieformer på Komvux. Nu efterlyser hon ett nätverk för vuxenutbildare i naturvetenskapliga ämnen för att diskutera hur dessa bäst kan utvecklas och presenteras i en flexibel undervisningsform.
 • Månadens forskarintervju Claudia Gillberg

  I månadens forskarintervju får ni träffa Claudia Gillberg som är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
 • Digitalt utanförskap - spelar det någon roll?

  I takt med att fler och fler människor får tillgång till Internet, ersätts också många av samhällets tjänster med digitala lösningar — allt från att hantera pengar till att kontakta myndigheter. Men vad händer egentligen med dem som saknar tillgång till och kunskap om hur Internet fungerar?