• Encell partner i EU-projekt

    EMIL, European Map of Intergenerational Learning, är samordnare för ett EU-projekt som rör lärande mellan generationer. Dr Ann-Kristin Boström från Encell deltar som utvärderare i detta spännande projekt.
  • Månadens forskarintervju Håkan Fleischer

    I månadens forskarintervju får ni träffa Håkan Fleischer, som är doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
  • Månadens forskarintervju Anders Hallqvist

    I månadens forskarintervju får ni träffa Anders Hallqvist, som nyligen disputerade med avhandlingen "Work Transitions as Biographical Learning: Exploring the Dynamics of Job Loss" vid Linköpings universitet.