• Generationsmöte i Kungsbacka

  Projektet Affärsnytta och sociala medier är en mötesplats där ungdomar och företagare har fått utbildning i sociala medier för att sedan tillsammans lösa problem där de kunnat använda sina olika kunskaper och erfarenheter.
 • Månadens forskarintervju Ann-Kristin Boström

  I månadens forskarintervju får ni träffa Ann-Kristin Boström, som är doktor i internationell pedagogik. I sin forskning intresserar hon sig för livslångt lärande knutet till socialt kapital och generationsöverskridande lärande.
 • Samtal om hjärnans kapacitet och möjligheten att lära nytt under hela livet

  Dansa och spela teater och du ska se att du blir bara smartare för varje år som går! Så kan man lite slarvigt summera vad professor emeritus och hjärnforskare Rolf Ekman, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, berättar om den åldrande hjärnan.
 • Popular education in times of societal transformation - a Swedish perspective

  Forskarna Petros Gougoulakis och Michael Christie är aktuella med en artikel i senaste numret av Australian Journal of Adult Learning.
 • Sofia Nyström ny generalsekreterare för ESREA

  Den 1 januari 2013 tillträdde Sofia Nyström som ny generalsekreterare för det europeiska forskningsnätverket ESREA, European Society for Research on the Education of Adults, som har sitt sekretariat vid Linköpings universitet.
 • En online-students bekännelser

  Det finns fortfarande en del som diskuterar om vi ska vara online eller inte – men frågan borde väl egentligen handla om hur vi använder de möjligheter som finns på ett givande sätt. För att öka min förståelse för undervisning på nätet har jag anmält mig till en kurs om flexibelt lärande. I tre delar kommer jag att berätta om mina upplevelser från kursen.
 • Framtiden tillhör ungdomen

  Hur ser en utopisk landsbygd ut för att framtidens innevånare ska trivas och utvecklas? Istället för att enbart utgå från vuxnas behov i planeringen bjuds nu ungdomar in för att berätta om sina önskemål.